Sídlo společnosti

U právnické osoby jde o její sídlo či sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném, zákonem určeném rejstříku. Sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění. U organizační složky státu a služebního úřadu je sídlo stanovené zvláštním právním předpisem nebo statusem.

1