Akciové společnosti

Akciová společnost je právnickou osobou a patří do skupiny kapitálových společností. Může být založena i jedním zakladatelem. Zakládá se podepsáním zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny a kapitál (vklad) do ní vložený může být peněžního i nepeněžního charakteru. Může být založena s veřejnou nabídkou – pak musí základní kapitál činit 20 000 000 Kč. Pokud je společnost založena bez veřejného úpisu, pak je základní kapitál stanoven an 2 000 000 Kč.

1