Souhlas s umístěním sídla společnosti

Ať už jde o nově a založenou či existující právnickou osobu (akciovou společnost či společnost s ručením omezeným), potřebuje tato k zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku ověřený souhlas s umístěním sídla firmy od majitele nemovitosti, v jehož objektu bude tato firma sídlit. Vlastnictví nemovitosti a její přesné umístění musí být v dokumentu přesně specifikováno adresou, číslem popisným a orientačním, číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána a údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Podpis vlastníka nemovitosti musí být úředně ověřen. Stáhněte si Souhlas s umístěním sídla společnosti - Vzor.

1