Coworking představuje koncept sdílených pracovních prostor, kde jednotlivci z různých firem, oborů a odvětví spolupracují v jednom prostoru. Tento model je zvláště vhodný pro nezávislé profesionály, freelancery a jedince, kteří pracují na dálku. Tyto prostory nabízejí široké možnosti pronájmu, včetně krátkodobých i dlouhodobých variant. Často disponují veškerým nezbytným vybavením a poskytují různé pracovní služby. K dispozici jsou stoly, židle, internetové připojení, tiskárny, kávovary, zasedací místnosti a pohodlné společenské prostory pro odpočinek a setkávání. Coworkingové prostory nabízejí možnost úspory nákladů na pronájem vlastní kanceláře a zároveň umožňují vyhnout se izolaci domácího pracovního prostředí. Hlavní výhodou tohoto konceptu je možnost sdílení zkušeností, budování obchodních vztahů a formování komunity mezi jednotlivci pracujícími na různorodých projektech a v různých odvětvích.

Sídlem firmy je oficiální adresa, kde je zapsána do obchodního rejstříku a kde sídlí její vedení. Pro veřejné záznamy, korespondenci a právní záležitosti má fyzickou adresu. Tato adresa slouží jako kontaktní místo pro úřední poštu týkající se záležitostí, jako jsou soudní případy, daňové povinnosti nebo jiné administrativní úkoly. Sídlo společnosti nemusí být vždy na fyzické adrese. Další možností je nabídka firemních sídel nebo virtuálních sídel, kdy nějaká společnost nabízí svá sídla jiné firmě za poplatek, aniž by tam firma musela fyzicky sídlit. To je užitečné pro podnikatele nebo společnosti, které potřebují oficiální adresu k registraci své firmy, ale nemají vlastní kancelář. Poskytování firemních sídel může být součástí coworkingového prostoru nebo jiných firemních služeb, které se specializují na poskytování podpory podnikání. Tuto adresu lze použít pro úřední dokumenty, registraci společnosti, poštu a další administrativní účely. Společnost Office House nabízí pronájem sídla pro vaši firmu, ať už v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Bratislavě, nebo v jiném městě České republiky.

Obchodní podpora pro firmy zahrnuje širokou škálu služeb, které usnadňují a zefektivňují jejich provoz a pomáhají jim růst. To umožňuje podnikatelům osvobodit se od administrativní zátěže a plně se soustředit na strategický rozvoj firmy a budování vztahů se zákazníky. Tato komplexní pomoc je neocenitelná jak pro začínající podnikatele, tak pro zavedené společnosti, protože jim šetří čas, peníze a umožňuje jim soustředit se na to nejdůležitější – na své podnikání. Mezi nabízenou podporu podnikání může patřit např.: 1. Pronájem zařízené kanceláře. Ať už jde o flexibilní či pevný pronájem. 2. Zasedací a konferenční místnosti v různých velikostech s moderním vybavením. 3. Poskytnutí sídla firmy či virtuální kanceláře. 4. Poskytnutí administrativních, marketingových, IT či networkingových služeb. Společnost Office House kromě pronájmu kanceláří a sídla firmy nabízí i další služby, které podpoří vaše podnikání, jako je virtuální asistentka, účetnictví, právní služby a další.

Ready-made společnost, předzaložená společnost nebo historická společnost je společnost, která byla založena, ale dosud nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Je zapsána v obchodním rejstříku. Má jméno, sídla, funkcionáře, IČO a plně splacený základní kapitál. Splňuje tedy všechny zákonem stanovené podmínky a je obecně zřízena výhradně za účelem prodeje koncovým zákazníkům. Prodej ready-made společnosti může být atraktivní variantou pro podnikatele, kteří chtějí rychle a snadno začít podnikat, aniž by museli zakládat novou společnost od nuly. Tato služba typicky zahrnuje převod majetku na nového vlastníka a správu všech dokumentů a formalit souvisejících s firmou. Společnost Office House nabízí jako podporu podnikání i prodej ready-made společností, čímž umožňuje svým klientům začít podnikat okamžitě bez zdlouhavého procesu zakládání firmy.

Sídlo firmy v bytě znamená, že oficiální adresa firmy je registrovaná na soukromé bytové adrese. Výhody: Nižší náklady: Pronájem bytu je zpravidla levnější než pronájem kancelářských prostor. Flexibilita: Díky práci z domova můžete ušetřit čas a peníze na dojíždění. Soukromí: Vlastní byt poskytuje větší míru soukromí než pobyt v kanceláři. Nevýhody: Profesní image: Sídlo firmy v bytě nemusí působit tak profesionálně jako sídlo v kancelářských prostorách. Rušení soukromí: Pokud sdílíte byt s rodinou, může být obtížné soustředit se na práci. Návštěvy úřadů: Kontroly ze strany úřadů a orgánů dohledu probíhají přímo v bytě, což může narušovat soukromí. Potenciální právní komplikace: V některých případech může být sídlo firmy v bytě problematické z právního hlediska, a to zejména v případě, kdy bydlíte v bytovém domě s více vlastníky.

V České republice existuje široká škála dotačních programů, které podporují podnikání. Dotace se liší v závislosti na zaměření, cílové skupině a výši podpory. Zde je ukázka několika příkladů dotačních programů: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK): Podpora investic do výzkumu a vývoje: Dotace pro malé, střední a velké podniky s cílem podpořit investice do výzkumu a vývoje nových produktů, procesů a služeb. Podpora digitalizace a ICT: Poskytování grantů pro malé a střední podniky na podporu digitalizace a zavádění informačních a komunikačních technologií. Podpora energetických úspor: Dotace pro malé a střední podniky na podporu energetických úspor a investic do obnovitelných zdrojů energie. Národní program Podpora podnikání: Podpora začínajících podnikatelů: Poskytování finančních grantů pro začínající podnikatele s cílem pomoci jim rozjet své podnikání. Podpora malých a středních podniků: Poskytování finančních dotací pro malé a střední podniky s cílem podpořit jejich růst a rozvoj. Podpora exportu: Dotace pro malé a střední podniky na podporu exportu jejich produktů a služeb.

Změna sídla firmy v České republice zahrnuje několik kroků: 1. Rozhodnutí změnit místo: a) Prvním krokem je rozhodnutí o změně sídla společnosti. Pokud nejste jediným vlastníkem, musí rozhodnutí schválit valná hromada akcionářů společnosti. b) Při schvalování změny adresy musí být provedeny notářské zápisy. 2. Souhlas s výběrem umístění sídla: a) Pokud se sídlo společnosti přesune do jiné obce, bude muset získat souhlas s umístěním sídla od nové městské samosprávy. b) Dohoda o umístění sídla musí mít písemnou formu. 3. Změna společenské smlouvy: a) V případě, že se sídlo firmy mění v rámci obce a v zakladatelské smlouvě je uvedeno pouze název obce, není nutné společenskou smlouvu nijak upravovat. b) V ostatních případech je nutné změnit společenskou smlouvu. Změna společenské smlouvy musí být provedena formou notářského zápisu. 4. Zápis změny do obchodního rejstříku: a) Po schválení změny valnou hromadou, získání souhlasu s umístěním sídla a provedení změny společenské smlouvy (pokud je to nutné), je nutné podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. b) Návrh na zápis změny do obchodního rejstříku musí být podán na předtištěném formuláři a musí k němu být přiloženy vyžadované doklady, včetně notářského zápisu o schválení změny sídla, souhlasu s umístěním sídla a změny společenské smlouvy (pokud je to nutné). c) Poplatek za zápis změny do obchodního rejstříku je 2 000 Kč. 5. Oznámení změny sídla dalším orgánům: a) Po zapsání změny sídla do obchodního rejstříku je nutné oznámit změnu sídla i dalším orgánům, například finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně. Změna sídla firmy může být zdlouhavý a komplikovaný proces. Společnost Office House vám ale nabízí komplexní služby, které vám pomohou se všemi kroky a zajistí, že změna sídla proběhne rychle, bezpečně a bez zbytečných komplikací.

Aktivní společnost na prodej, známá také jako ready-made společnost, je firma, která byla založena a oficiálně zaregistrována v obchodním rejstříku, ale doposud nevykonávala žádnou obchodní činnost. Koupě takové společnosti za účelem prodeje je pro podnikatele rychlý a snadný způsob, jak začít podnikat. Kdo by měl zvážit koupi aktivní firmy na prodej? a) Podnikatelé, kteří chtějí rychle začít podnikat. b) Firmy, které chtějí expandovat na nové trhy nebo či do nových oblastí. c) Společnosti, které potřebují renomovanou společnost z právních nebo finančních důvodů. Office House poskytuje podnikatelům podporu v podobě prodeje ready-made firem, což umožňuje zahájit podnikání ihned, aniž by museli absolvovat složitý proces zakládání společnosti.

Kontakt

Ozvite sa nám

icon
Adresa

Na Poříčí 1047/26 110 00 Praha 1

Nezávazná poptávka

Napište nám a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.