Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou nutnou podmínkou pro získání veřejné zakázky či pro účast ve výběrovém řízení na takovou zakázku. Jedná se o akcie převedené do formy počítačového záznamu a vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP). Vlastníci zaknihovaných akcií musí mít v CDCP majetkový účet. Přímá komunikace vlastníka akcií s depozitářem není možná, probíhá skrze účastníka CDCP. Emitent (společnost) má smlouvu s CDCP o vedení emise.

1