Datum:

March 17, 2017

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Změna sídla firmy

Právnická osoba nemůže existovat bez sídla – tato povinnost je stanovena v živnostenském zákonu. Sídlo firmy může během své existence měnit, nicméně, tuto změnu musí zapsat do obchodního a živnostenského rejstříku.

Pokud právnická osoba nevlastní nemovitost, může využít profesionálního pronájmu sídla firmy. Naše společnost se zabývá poskytováním sídel jak již existujícím, tak nově zakládaným společnostem a samozřejmě i OSVČ. Kromě pronájmu reprezentativního zázemí nabízíme také veškeré administrativní služby spojené s chodem firmy.

Zmena sidla firmy

Jak postupovat při změně sídla firmy

1. Valná hromada

Pokud měníte sídlo firmy z jednoho města do jiného, změní se i zakladatelské listiny společnosti. K této změně potřebujete souhlas všech společníků, tj. rozhodnutí valné hromady. Tento souhlas pak bude mít formu notářského zápisu.
Měníte-li sídlo firmy v rámci jednoho města, je změna podstatně jednodušší. V zakladatelské listině či společenské smlouvě se totiž místo podnikání uvádí pouze obecně, např. Praha, takže pokud se firma stěhuje na jinou adresu v rámci téhož města, není návštěva notáře nutná. O změně sídla firmy může v tomto případě rozhodnout statutární orgán, tj. jeden či více jednatelů.

2. Souhlas majitele nemovitosti

Výpis z katastru nemovitostí, který doloží vlastnické právo k prostorám, kde bude sídlit vaše firma, je další nezbytností, kterou budete muset vyřídit. Pokud si kanceláře pronajímáte, budete potřebovat nájemní smlouvu s originálem souhlasu majitele nemovitosti, který je opatřen úředně ověřeným podpisem.

Stáhněte si Souhlas s umístěním sídla společnosti – Vzor.

3. Změna v obchodním rejstříku

Dalším krokem je změna v obchodním rejstříku, který provedete návrhem, ke kterému přiložíte výpis z katastru nemovitostí a souhlas majitele nemovitosti. Tyto dokumenty lze jednoduše nahrát přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Soud rozhodne o změně sídla do 15 dnů od podání návrhu. Zaplatíte soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

4. Ohlášení změny na dalších úřadech

Živnostenský úřad – vyplnit musíte změnový list, ve kterém uvedete novou adresu sídla firmy. To vše do 15 dnů od změny sídla.
Finanční úřad – změnu adresy sídla nahlaste do 15 dnů na finančním úřadě. Změnu doložíte usnesením z obchodního rejstříku, který obsahuje údaj o nabytí právní moci nebo nové živnostenské oprávnění.
Sociální a zdravotní pojišťovna – pokud firma zaměstnává zaměstnance, musí do 8 dnů od změny sídla nahlásit novou adresu na příslušných úřadech správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

sídlo firmy

Při změně sídla firmy využijte profesionálních služeb

Pokud nechcete se změnou sídla firmy ztrácet čas, pomůžeme vám vyřešit vše včetně svolání valné hromady, vyřízení notářského zápisu a zápisu veškerých změn na příslušných úřadech. V poskytování těchto služeb máme dlouholetou praxi a důraz klademe zejména na úsporu času a bezproblémový průběh.