Datum:

February 20, 2017

-
Autor:

Jano Danis

Paušální daně a jejich výhody

Paušální platby jsou málo známým způsobem odvodu daní. Vyhnete se s nimi vyplňování daňového přiznání a kontrolám finančního úřadu. Ne každému se ale paušální daň vyplatí.

Pozor, nepleťte si termín paušální daň s paušálními výdaji. Paušální výdaje se vypočítají procentem z příjmů. Zatímco paušální daň je domluva mezi vámi a finančním úřadem, že zaplatíte na dani z příjmů konkrétní částku. Je to stanovení částky daně z příjmů na celý rok dopředu.

Možnost platit daň z příjmu paušálně existuje už relativně dlouho, ne každý o ni ale ví. Vláda se snaží tento způsob více prosadit a s aktuální novelou připravuje i některá zjednodušení. V návrhu je například paušální daň pro podnikatele se zaměstnanci nebo pro podnikatele s příjmy ze zaměstnání. Zajímavým návrhem je i zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb pro živnostníky, jejichž roční příjem nepřesáhl v předchozích třech letech 250 000 Kč.

I se současnými pravidly se ale jedná o způsob placení daní, díky kterému se vyhnete vyplňování daňového přiznání nebo vedení účetní evidence.

Kdo může daně platit paušálně?

Pro placení paušální daně platí určitá omezení a pravidla. Základní podmínkou je mít zdanitelné příjmy pouze z vybraných druhů podnikání.

  • živnostenské podnikání
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
  • úroky z vkladů na účtu vedeného k vašemu podnikání

Kromě výše uvedené živnosti nesmíte mít jako podnikatel další příjem, kromě příjmů, které jsou osvobozené od daně nebo zdaněné zvláštní sazbou.

Jako podnikatel také nesmíte mít zaměstnance, spolupracující osoby a nesmíte být společníkem jakékoliv společnosti.

Poslední podmínkou je výše příjmu, která v posledních třech zdaňovacích obdobích nesměla být vyšší, než pět milionů korun za rok.

Jak se paušální daň vypočítá?

Na finančním úřadu nejpozději do konce ledna sdělíte vaše předpokládané příjmy z výše uvedených živností. V žádosti uvedete i vaše předpokládané výdaje a svoji žádost zdůvodníte. Do výdajů nezapomeňte uvést všechny výdaje a odpisy, které uvažujete i při běžném daňovém přiznání. Žádost bude posuzována podle vašich předchozích daňových odvodů a kontrol z předchozích let.

Minimální výše paušální daně musí být nejméně 600 Kč. V případě, že vám vyjde sazba nižší, automaticky se navýší na tuto hodnotu. Finanční úřad vám sdělí výši paušální daně, a pokud s ní souhlasíte, už ji nelze v průběhu roku měnit. Dobře si proto rozmyslete výši příjmů, a zda se vám paušál vyplatí.

S vypočtenou daní samozřejmě nemusíte souhlasit. Vždy máte možnost protokol o vypočteném paušálu nepodepsat a tím je celá záležitost uzavřena.

Paušální daň je možné stanovit nejvýše na tři zdaňovací období dopředu. Zaplatit daň pak musíte nejpozději do 15. prosince daného roku.