Datum:

May 5, 2019

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Chcete i vy dotace pro začínající podnikatele?

Chcete začít podnikat? Rozjezdy bývají náročné a každá pomoc se začátkem podnikání přijde vhod. Nemusíte na to však být finančně sami. Trh nabízí několik možností, jak získat dotace na start vašeho podnikání.

Finanční pomoc ve formě dotací nabízí jak Evropská unie a jednotlivé kraje České republiky, tak menší specializované programy – např. na podporu sociálního podnikání nebo rozvoj konkurenceschopnosti.

 

Podpora podnikatelů od krajů

V dnešní době existují různé dotační programy v krajích České republiky, které pomáhají začínajícím podnikatelům. Jejich cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí a napomáhat tak především menším začínajícím podnikům, aby se na trhu uchytily.

Proč tyto dotace kraje začínajícím podnikatelům nabízejí? Když se podaří podnik úspěšně rozjet, přináší pak kraji rozvoj regionální ekonomiky v různých oblastech. Mohou přispívat k vývoji jednotlivých odvětví a regulovat je. Dotace také pomáhají vytvářet nová pracovní místa a snižovat tak nezaměstnanost.

Každý kraj má své speciální dotační programy, které se liší nejen výší poskytované dotace, ale také podmínkami pro jejich získání. Většinou jsou požadavky shodné v tom, že žadatel musí mít trvalé bydliště v daném kraji, zavázat se k provozu projektu a realizovat ho po nějakou sjednanou minimální dobu. Více informací, jak o tyto dotace žádat, poskytují přímo samotné kraje.

 

Dotace z Evropské unie

Každý rok vyčleňuje EU ze svého rozpočtu určitou částku pro Českou republiku. Vláda pak tuto částku přerozděluje do různých dotačních programů, ze kterých si o peníze můžete zažádat i vy. Co vás čeká při vyřizování žádosti o dotace?

  • Zvolit si správný dotační program, který je vhodný pro vaše podnikání a ze kterého budete mít možnost získat dotace.
  • Splňovat požadavky žadatele o dotaci.
  • Předložit vypracovaný detailní projektový záměr. Ten musí obsahovat cíle projektu, způsob jejich plnění, předpokládané náklady a čas na jejich vypracování atd.
  • Vypracovat žádost o dotaci a dodržet všechny její specifické náležitosti.

Žádost o dotace a obecně celé účetnictví je pro mnoho začínajících podnikatelů velmi náročné. Naštěstí dnes můžete využít spousty možností, které vám tyto procesy ulehčí. My vám s účetnictvím a daňovým poradenstvím pomůžeme.