Datum:

February 28, 2022

-
Autor:

OHAdmin

Zrušení společnosti soudem při nesplnění zákonných povinností

Soud má pravomoc navrhnout zrušení právnické osoby a nařídit její likvidaci obvykle v situaci, kdy právnická osoba nesplňuje základní předpoklady nezbytné pro její existenci a činnost, vyžadované zákonem, anebo zásadně nedodržuje zákonné povinnosti.

Rozhodnutí soudu

Situace, kdy o zrušení společnosti může rozhodnout soud:

  • v předešlých dvou letech se neuskutečnila valná hromada společnosti
  • v předešlém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým dovršilo a skončilo funkční období
  • všem členům orgánu dovršilo funkční období před více než jedním rokem a noví členové nebyli zvoleni
  • společnost není schopna vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky
  • společnost ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti
  • podmínky požadované zákonem pro vznik společnosti zanikly
  • společnost provádí činnost, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby podle zvláštních předpisů
  • společnost neplní povinnost stanovenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Výmaz jakékoliv právnické osoby z veřejného rejstříku je krajním prostředkem, ke kterému by se mělo přistupovat pouze u nefungujících subjektů, případně ve výjimečných případech jako důsledek trestního řízení proti dané právnické osobě.

Neoprávněné užívání sídla

„Skutečné“ a „zapsané“ sídlo by v ideálním případě mělo být na stejném místě. V praxi je však situace zcela odlišná.  Zapsaným sídlem se u osob zaregistrovaných v obchodním rejstříku rozumí místo, které je jako sídlo formálně zapsáno v obchodním rejstříku. „Skutečné“ sídlo, je místo, kde se skutečně nachází vedení společnosti a kde se koná zásadní činnost společnosti.

Jestliže rejstříkový soud dospěje k přesvědčení, že skutečné sídlo se od zapsaného sídla liší, zahájí provádění úkonů, které mohou vést až k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Důležité je tedy výběr sídla nepodcenit a zvolit adresu, která Vám dokáže nabídnout  více než jen virtuální adresu. Na sídle společnosti byste měli mít možnost pronájmu zasedací  místnosti, případně i vlastní kanceláře, měla by zde být recepce s asistentkou, která zajistí styk s veřejností případně státní správou.

Registrační adresa od společnosti OFFICE HOUSE je více než jen sídlo. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.