Datum:

March 1, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Daňové přiznání za rok 2021

Jaký je termín podání daňového přiznání?

Primární termín pro odevzdání daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je do 1. 4. 2022. Pro daňové poplatníky odevzdávající daňové přiznání elektronicky, platí lhůta o jeden měsíc později, tedy do 2. 5. 2022.

Který daňový formulář použít?

Také pro rok 2021 mohou daňoví poplatníci využít buď klasický čtyřstránkový daňový formulář, nebo zjednodušený dvoustránkový daňový formulář (ten je platný pouze pro daňové poplatníky s příjmy ze závislé činnosti). Oba formuláře lze snadno stáhnout z webu Finanční správy nebo na portálu MOJE daně. Formulář mohou daňoví poplatníci podat v tištěné formě – osobně či poštou, nebo prostřednictvím elektronického podání.

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob?

Do daňového základu ve výši 1 701 168 Kč podléhají zdanitelné příjmy 15% sazbě daně z příjmu a nad tuto částku potom 23% sazbě daně z příjmu. Daňový základ za rok 2021 redukují při uskutečnění zákonných podmínek nezdanitelné položky (daňové odpočty). Nejčastěji se v praxi jedná o:

 • dary,
 • úroky z úvěru na bydlení,
 • vklady na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění
 • a vklady na životní pojištění.

Každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 Kč, u daňového základu nad 1 701 168 Kč dokonce 230 Kč.

Které daňové slevy snižují vypočtenou daň z příjmu?

Od vykalkulované daně z příjmu fyzických osob za rok 2021 se odpočítají daňové slevy. Jsou to například slevy na:

 • poplatníka v částce 27 840 Kč
 • manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun (24 840 Kč),
 • držitele průkazu ZTP/P (49 680 Kč),
 • studenta (4 020 Kč),
 • invaliditu I. a II. stupně (2 520 Kč),
 • invaliditu III. stupně (5 040 Kč),
 • školkovné (15 200 Kč).

Daňové zvýhodnění na děti může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění za rok 2021 činí:

 • 15 204 Kč na první dítě,
 • 22 320 Kč na druhé dítě a
 • 27 840 Kč na třetí a další děti.

Pakliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, uplatní se daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Kdo obdrží daňový bonus?

Daňoví poplatníci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, nemusí zaplatit nic na dani z příjmu, a ještě dokonce peníze od státu obdržet formou daňového bonusu, pokud je úhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu.