Datum:

July 24, 2017

-
Autor:

Jano Danis

Zaknihujte akcie vaší společnosti. Vyplatí se to

Zaknihování akcií přinese vaší firmě konkurenční výhodu, větší transparentnost a pohodlí. Co pro převedení akcií do elektronické podoby musíte udělat? Poradíme vám, jak si celý postup co nejvíce zjednodušit.

Akcie se stávají zaknihovanými tehdy, jakmile jsou zapsány v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Neexistují tedy jen ve své fyzické podobě, ale i elektronicky.

Co mi zaknihování akcií přinese?

Především možnost ucházet se o veřejné zakázky. Od začátku října 2016 má každá akciová společnost, která chce soutěžit o veřejnou zakázku, povinnost mít zaknihované akcie. Zadavatelé takových zakázek dokonce musí vyřadit z výběrového řízení všechny, kteří nemají akcie v elektronické podobě.

Akciové společnosti se sídlem v zahraničí tuto povinnost nemají, ale svou vlastnickou strukturu uvedou formou čestného prohlášení. V něm vypíší osoby, které mají podíl nad 10 % základního kapitálu. Účastník výběrového řízení musí uvést také zdroj, ze kterého při udávání velikosti podílu akcionářů vychází.

Zaknihované akcie

Další výhodou zaknihovaných akcií je přenesení odpovědnosti za vedení seznamu akcionářů. O evidenci se bude starat centrální depozitář cenných papírů, prostřednictvím kterého můžete i vyplácet dividendy akcionářům. S elektronickou formou akcií souvisí i větší transparentnost vlastnické struktury a bezpečnost, protože odpadá riziko ztráty nebo zneužití papírové akcie.

Jak na zaknihování akcií?

Celkově je zaknihování akcií svépomocí náročný proces, který vám zabere až několik týdnů času.

Vaše společnost schválí zaknihování akcií na valné hromadě, změna musí být odhlasována nejméně dvoutřetinovou většinou akcionářů. Následuje notářský zápis a zanesení do obchodního rejstříku.

Chystanou změnu oznámíte v Obchodním věstníku a na svých internetových stránkách. Na výměnu listinných akcií mají vaši akcionáři nejméně 2, ale nejvíce 6 měsíců. Během této doby si musí zřídit majetkový účet u centrálního depozitáře, kde odevzdají své cenné papíry. Vaší akciové společnosti pak akcionáři ohlásí číslo svého majetkového účtu.

Jak na zaknihované akcie

Zaknihovat akcie můžete po odevzdání všech listinných akcií nebo uplynutí lhůty pro jejich odevzdání. Centrální depozitář vám přidělí identifikační ISIN číslo, uzavře také smlouvu o vedení evidence emise. Teprve tehdy mohou být akcie připsány na majetkové účty jednotlivých akcionářů.

Zaknihování akcií svěřte odborníkům

Přenechte starosti se zaknihováním akcií jiným. Společnosti online mají zkušenosti se zakládáním a správou nejen akciových společností a nabízí i službu zaknihování akcií. Uspořádají za vás valnou hromadu, vyřídí notářský zápis a připraví vše tak, aby zaknihování proběhlo v co nejkratším čase. Jejich dlouholeté zkušenosti jsou zárukou, že vše proběhne dle platné legislativy.