Datum:

December 13, 2021

-
Autor:

OHAdmin

Výhody podnikaní na s.r.o.

Rozhodnutí založit si společnost s ručením omezeným má mnoho praktických i ekonomických kladů i záporů. Podíváme se na ně zblízka a porovnáme je s podnikáním na živnost.

Praktické i ekonomické vlastnosti s.r.o.

Jedním z nejdůležitějších benefitů s.r.o. je omezené ručení svým či společníkovým majetkem. Další výhodou je jednoduchá převoditelnost vlastnických práv, což znamená, že je snadné s.r.o. někomu prodat.

S.r.o. je klienty vnímána jako důvěryhodnější forma podnikání oproti živnostenskému podnikání. Ekonomickou výhodou založení s. r. o. je skutečnost, že je daňově výhodnější při vyšších ziscích a také při vysokém poměru reinvestic do podnikání.

Mezi nevýhody patří administrativní náklady, a to zejména povinnost vedení podvojného účetnictví. Další nevýhodou je nemožnost okamžitého výběru zisku. To znamená, že je možné zisk vyplatit pouze jednou ročně a je nutné čekat na rozhodnutí valné hromady. Nevýhodou s.r.o. je dvojí zdanění příjmů. Poprvé se odvádí daň z příjmu právnických osob ve výši 19 %, a podruhé se daní vyplacené dividendy ve výši 15 %.

Společnost s ručením omezeným, nebo živnost?

Živnost je vhodnější spíše pro začínající podnikatele, kterým nehrozí závažná rizika plynoucí z podnikatelské činnosti. Další výhodou je vedení jednoduššího účetnictví, a to daňové evidence. Oproti s.r.o. je zde možnost uplatnění výdajových paušálů až do výše 80 % nebo využití slev na dani na poplatníka. Živnostník má výhodu i v tom, že má snadnější pohyb peněz ve firmě a vyšší flexibilitu ve výběru zisku. OSVČ nemusí na nic čekat a peníze si může pro vlastní spotřebu vybrat téměř ihned.

U živnostníka je ale velkou nevýhodou fakt, že ručí veškerým svým majetkem za závazky. Mezi další nevýhody živnosti lze řadit to, že zisk podléhá odvodu sociálního pojištění ve výší 29,2 % a zdravotního pojištění ve výši 13,5 %.

Kdy je tedy správná volba založit si společnost s ručením omezeným? Pakliže plánujete podnikat v oboru, kde je vyšší míra rizika a máte tedy vyšší odpovědnost za škodu, je dobré zvážit právě založení společnosti s ručením omezeným. Ta se vyplatí i ve chvíli, kdy přepokládáte vysoké zisky, které poté zpátky investujete do podnikání. Nebo jestliže už dopředu víte, že byste chtěli v budoucnu společnost prodat. Založení společnosti s ručením omezeným je klíčové i ve chvíli, kdy v podnikání nechcete ručit svým osobním majetkem.


Rádi vám pomůžeme s celým procesem založení s.r.o. snadno, rychle a levně. Připravíme smluvní dokumentaci, zajistíme notáře, živnosti i zápis do obchodního rejstříku. Neváhejte nás kontaktovat.