Datum:

December 22, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Kdo je nespolehlivým plátcem DPH?

Za nespolehlivou firmu je považována ta společnost, která nemá v pořádku daňové doklady a na dani z přidané hodnoty má dluh nejméně půl milionu korun. Za nespolehlivého plátce je možné označit i společnost, která opětovně ignoruje lhůty pro povinná podání, eventuálně stanoví daň jinak, než uvádí v přiznání k DPH nebo je zapojena do nekalých obchodů.

Příčinou vložení na černou listinu může být i to, že se subjekt takticky vyhýbá kontaktu se správcem daně. Striktnější kritéria zejména platí pro firmy se sídlem na virtuálních adresách.

Jak podnikat s osobou či firmou, která má tento status?

Pro ostatní podnikatele platící DPH, kteří s těmito subjekty obchodují, jsou nespolehliví plátci nebezpeční. Jestliže od nich odkoupí zboží nebo službu, sami ručí za odvod daně, neboť finanční úřad bude od těchto subjektů daň vymáhat.

Proto se podnikatelům doporučuje sledovat registr plátců DPH a pečlivě prověřovat obchodní partnery. Každý nespolehlivý plátce je uveden v celorepublikovém „black listu“ registru plátců DPH zaevidovaných v ČR, který je volně přístupný na webových stránkách Ministerstva financí.

Vyhledávání v registru je jednoduché. Stačí si patřičného plátce najít buď podle daňového identifikačních čísla (DIČ), nebo přímo podle údajů o nespolehlivosti a rizikový subjekt se vám hned zobrazí.

Jak bezpečně zaplatit nespolehlivému plátci DPH?

Aby se partner nespolehlivého plátce vyhnul ručení a potenciálnímu dvojímu zaplacení DPH (dodavateli a FÚ za nespolehlivého plátce), může využít speciální způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně.

Zbavit se cejchu není jednoduché

Vymanit se z titulu „nespolehlivý plátce“ je možné nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Jestliže plátce po dobu 12 měsíců neporušil své povinnosti týkající se správy DPH, podá si žádost. Pokud je zamítnuta, další šanci dostane až za rok.

Klientům doporučujeme, aby si vždy řádně hlídali své povinnosti a nedostali se tak na černou listinu, neboť náprava a výmaz trvá dlouho a ztráta reputace může mít pro ně fatální následky, nemluvě o přísnějším drobnohledu ze strany finančních úředníků.

Pakliže stále tápete v daňové problematice a potřebovali byste poradit, ozvěte se nám.