Datum:

March 12, 2018

-
Autor:

Jano Danis

Seminář: Evidence skutečných vlastníků PO v ČR

Od 1.1. 2018 byla na základě transpozice směrnice Rady (EU) č. 2015/849 do českého právního řádu přijata novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Důvodem jsou stále přísnější pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Novela mimo jiné zavádí evidenci údajů o skutečných vlastnících právnických osob a svěřenských fondů do veřejných registrů. 

Pokud se o tuto problematiku zajímáte a rádi byste se dozvěděli více, PŘIHLASTE SE na seminář pořádající partnerskou společností Akont Trust Company.

Termíny a místo konání:

Na semináři vystoupí specialisté ze společnosti Akont a Bisnode.

Budou zodpovězeny klíčové otázky:

  • Jaké jsou možné dopady této novely?
  • Jak si zachovat soukromí v kontextu nového zákona?

Součástí semináře je bohatá snídaně.

Více informací na www.akont.cz

Těšíme se na Vaši účast

Odborný seminář – Evidence skutečných vlastníků právnických osob v ČR