Datum:

March 15, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Kdy a jak správně podat daňové přiznání v roce 2018

Daňové přiznaní musí vyplnit nespočetné množství občanů. Kdo má povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2017 a co všechno musí obsahovat? Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace ke správnému a včasnému podání daňového přiznání.

Kdy podat daňové přiznání v roce 2018?

Termín této povinnosti vůči státu je třeba dodržovat. Upravuje jej zákon č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro daný rok. Daňové přiznání se každý rok podává do konce března. V roce 2018 můžeme podávat daňové přiznání až do úterý 3. 4. 2018, vzhledem k tomu, že 31. 3. připadá na sobotu a v pondělí je státní svátek.

Obecně však platí, že finanční úřady tolerují 5denní zpoždění podání, které ještě nepenalizují. Za každý následující den FÚ navyšuje pokutu o 0,05 % vyměřené daně. Pokuta ovšem nemůže být vyšší než 5 % daně
a 300 000 Kč.

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání vyplňují osoby samostatně výdělečné činné v momentě, kdy jejich příjem za rok 2017 přesáhl částku 15 000 korun nebo lidé v daňové ztrátě. Daň se platí ve výši 15 %.

V případě, že jste zaměstnancem a vykonáváte souběžně další zaměstnání a tento příjem přesáhl 6 000 korun za rok, máte také povinnost daňové přiznaní podat.

Jak a kde podat přiznání?

Pro podání daňového přiznání je důležité vědět místo, kam a jak jej podat.
Máte hned několik možností:

  • Přiznání můžete vyplnit a osobně ho odnést na finanční úřad dle místní příslušnosti, tedy v místě dle vašeho trvalého bydliště (nikoliv dle přechodného bydliště, místa vykonávání činnosti apod.).
  • Tiskopis můžete vyplnit ručně nebo na počítači a zaslat ho na příslušný FÚ doporučeně poštou.
  • Pokud vlastníte datovou schránku, máte povinnost podat přiznání právě pomocí datové schránky. V případě, že ho podáte jinak, hrozí vám sankce ve výši od 2 000 do 50 000 korun

Termín pro podání přiznání je u všech způsobů doručení stejný, tedy 3. 4. 2018.

Jak daň zaplatit

Termín pro podání přiznání, tedy 3. 4. 2018, je také posledním dnem, dokdy musí být daň zaplacena a současně platí, že musí být uhrazena do 8 dnů od podání přiznání. Daň lze zaplatit v hotovosti, složenkou nebo převodem na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Platba kartou možná není.

Jako variabilní symbol se uvádí DIČ a rodné číslo.

Pokud daň není zaplacena v termínu, úrok za předlužení se počítá z roční výše repo sazby ČNB navýšené o 14 %. Momentálně to je 14,5 %. Za opoždění do 4 pracovních dní od termínu úrok neplatíte.

Nejjednodušším způsobem pro vyplnění daňového přiznání je použití interaktivního formuláře dostupného na webu finanční správy, kde jsou také zveřejněna všechna čísla účtů daných finančních úřadů.

Novinky v daňovém přiznání za rok 2017

  • daňové přiznání musí podávat zaměstnanci sami, pokud pracovali v některém z měsíců roku 2017 současné u dvou zaměstnavatelů a byla jim odvedená zálohová daň z příjmu
  • základ daně můžete snížit o 24 000 Kč (o 12 000 Kč víc než v roce 2016)
  • uplatnění daňové slevy na manžela/ manželku i v případě využívání daňového paušálu
    (příjmová částka musí byť nižší než 1 milión korun)
  • vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dětí: na druhé dítě narostlo zvýhodnění o 2 400 korun na 19 404 Kč/ ročně a na třetí a další děti je to 24 404 Kč/ ročně, co je o 3 600 korun víc než v roce 2016
  • nárůst školkovného na maximálně 11 000 Kč. Školkovné a daňového zvýhodnění na děti uplatňuje pouze jeden z rodičů