Datum:

October 3, 2022

-
Autor:

OHAdmin

Rozdíl mezi s.r.o. a OSVČ

Administrativní náročnost při založení

OSVČ – zahájení podnikání je rychlé. Stačí s občanským průkazem navštívit živnostenský úřad a zaplatit poplatek 1 000 Kč, vyplnit registrační formulář a získáte živnostenské oprávnění. U řemeslných či vázaných činností je potřeba doložit odbornou způsobilost, u koncesovaných živností doložit doklad o koncesi.

S.r.o. – zahájení činnosti s.r.o. je složitější. Potřebujete k tomu živnostenské oprávnění, sídlo, název společnosti a jednatele s čistým trestním rejstříkem. Dále musíte doložit: výpis z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Následně požádáte o sestavení notářsky ověřené společenské smlouvy, která musí mít formu veřejné listiny. Na jejím základě si založíte bankovní účet ke složení základního kapitálu s minimální částkou 1 Kč, horní hranice není omezena. Posléze si společnost necháte zapsat do obchodního rejstříku.

Alternativou je založení s.r.o. online nebo koupě ready-made společnosti

Zajímavou novinkou je založení společnosti online s notářem, aniž byste se museli spolu fyzicky potkat. Vaše online identifikace proběhne pomocí bankovní identity Bank ID, nebo pomocí identity občana. Pro online založení je však nezbytné vlastnit elektronický podpis.

Další možností je koupit si tzv. ready-made společnost, která je již založená a má vyřízeny všechny nezbytné náležitosti. Pakliže se chcete zdlouhavému administrativnímu procesu vyhnout, můžete koupit již založené s.r.o. nebo si ho necháte založit na míru. Se vším vám rádi pomůžeme.

Daňové zatížení

OSVČ  – musíte platit 15% daň z příjmu fyzické osoby a platit sociální a zdravotní pojištění. Od minulého roku je možné se přihlásit k tzv. paušální dani. Měsíčně budete platit fixní částku 5 994 Kč (pro rok 2022) bez ohledu na výši příjmů. Paušální daň mohou využít podnikatelé s příjmy do 1 milionu korun, kteří nejsou plátci DPH, a to ani dobrovolnými.

S.r.o. odvádíte 19% daň z příjmu právnických osob. Dále podíl na zisku je příjmem, podléhajícím 15% dani. U nižších zisků je podnikání na s.r.o. na první pohled méně výhodné, ale v případě vyšších výdělků se nabízí různé daňové optimalizace.

Ručení za závazky

OSVČ – jako OSVČ za své obchodní závazky ručíte celým svým osobním majetkem. Snadno se pak stane, že se kvůli podnikání dostanete do existenčních problémů. Jediný způsob, jak riziko snížit, je komerční pojištění profesní odpovědnosti, které je však při vysokém obratu relativně drahé.

S.r.o. jako majitel/společník s.r.o., ručíte za závazky firmy pouze do výše nesplaceného základního kapitálu. Jestliže kapitál plně splatíte hned na začátku, za dluhy společnosti neručíte a váš osobní majetek je chráněný.

Nevíte si rady zda podnikat jako živnostník nebo raději přes s.r.o.? Každé má své pro a proti. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci. Jsme tu pro Vás.