Datum:

May 31, 2023

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Co musí splňovat odpovědný zástupce?

Plánujete otevřít vlastní kadeřnictví nebo pneuservis, ale nemáte vzdělání v daném oboru? Nevadí! Bude stačit, pokud se domluvíte s někým, kdo tuto podmínku splňuje. Podnikat totiž lze i bez praxe či školy, pouze prostřednictvím tzv. „odborného garanta“. Jak na to?

Kdo je odpovědný garant živnosti?

Garant živnosti, který je často označován také jako „odpovědný zástupce OSVČ“, je fyzická osoba odpovídající za řádné provozování konkrétní živnosti. Mohou ho využít OSVČ i společnosti. 

Garanta je třeba si najít ve chvíli, kdy podnikatel nemá potřebnou odbornost k danému oboru, ale chce si vyřídit vázanou, řemeslnou či koncesovanou živnost.

Které podmínky musí odpovědný garant splňovat?

Garantem pro OSVČ se samozřejmě nemůže stát každý. Tím nejzákladnějším kritériem je zejména odborná způsobilost v dané oblasti, ale tím výčet požadavků rozhodně nekončí.

Detailně podmínky výkonu této funkce upravuje §11 živnostenského zákona. Podle toho odpovědný zástupce pro OSVČ musí:

  • Být plně bezúhonný a svéprávný.
  • Mít s podnikatelem uzavřenou platnou smlouvu.
  • Splňovat speciální podmínky, které jsou potřebné
    pro získání živnostenského oprávnění v dané oblasti (například praxe v oboru
    nebo adekvátní vzdělání). 

Naopak odpovědný zástupce nesmí vykonávat tuto funkci u více než 4 různých podnikatelů. Nesmí být členem kontrolního orgánu stejného podniku nebo mít uložen zákaz činnosti v oboru. Rovněž mu nesmělo být v minulém roce zrušeno živnostenské oprávnění v dané oblasti.

Potřebujete pomoct se založením či rozjetím podnikání? Mimo jiné vám se založením firmy, pronájmem kancelářských prostorů, administrativními pracemi či jakoukoliv jinou činností spojenou s podnikáním může pomoci společnost Office House.

„Ať už tedy plánujete začít podnikat v kterémkoliv oboru, neváhejte se na nás obrátit a využít našich služeb, díky kterým bude vaše podnikání mnohem snazší!“ uvádí Office House.