Datum:

April 30, 2023

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak přejít z OSVČ na s.r.o.?

Podnikání vám čím dál více „kvete“, a tak hledáte nové možnosti pro váš další růst? Jedním z řešení může být přechod z OSVČ na s. r. o., což zjednodušeně znamená, že své podnikání převedete z fyzické na právnickou osobu. Jak takovou změnu provést?

Většina začíná s podnikáním tím způsobem, že si založí vlastní živnost a stanou se OSVČ. Občas se však vyplatí přestat podnikat na živnostenský list a založit si firmu. I když nejde o snadnou změnu, podnikatel má na výběr několik možností, jak je možné postupovat.

Přechod z OSVČ na s.r.o. – jak na to?

Hned na začátek je nutné zmínit, že založení s.r.o. i následná změna formy podnikání jsou v České republice skutečnou zkouškou trpělivosti! Jestliže ale vše úspěšně zvládnete, má vaše firma namířeno k většímu úspěchu. 

Jak tedy přejít z OSVČ na s.r.o.?

Možnosti, jak můžete převod z OSVČ na s. r. o. uskutečnit, jsou 3:

  1. vklad obchodního podniku OSVČ do ostatních kapitálových fondů s.r.o.,
  2. odkup původního obchodního podniku OSVČ novou společností,
  3. souběžný provoz obou podniků a postupný přechod.

Záleží pouze na vás, který způsob si vyberete.

Kupte si ready-made společnost a podnikejte ihned!

Věděli jste, že české podnikatelské prostředí se řadí k těm vůbec nejhorším v celé Evropě?! Ano, je to tak. Založení firmy zde totiž může trvat až dlouhých 25 dní! 

Není proto žádným překvapením, že ve srovnání podnikatelského prostředí obsadila Česká republika nešťastné 21. místo z 27 zemí EU. To je opravdu žalostné. 

Založení s. r. o. i přechod na jinou formu byznysu tedy v naší republice vyžadují hodně času a trpělivosti. Skvělým řešením může být mimo jiné odkup ready-made společnosti, díky čemuž se dá začít podnikat prakticky „okamžitě“. Takové služby vám například ráda nabídne společnost Office House.

„Na trhu působíme již 22 let, a patříme mezi zakladatelé tohoto oboru u nás i na Slovensku!“ říká Office House, jehož dokumenty jsou neustále podrobovány pravidelné účetní a právní revizi. Díky tomu budete mít 100% jistotu, že vše odpovídá aktuální právní legislativě.