Datum:

December 5, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Co je to ready made společnost?

S termínem ready made společnost se setkáváme u firem, které jsou určeny k prodeji. Jsou zapsány v obchodním rejstříku, ale bez obchodní historie. Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost. Pro kupce znamenají rychlejší start podnikání a méně papírování a běhání po úřadech.

S tímto typem společností lze relativně snadno a rychle začít podnikat. Office House má letité zkušenosti s prodejem ready made společností. Dokumenty podléhají pravidelné účetní a právní revizi, vše tedy odpovídá aktuální právní legislativě.  Součástí je kompletní dokumentace a podepsaná garance o čistotě společnosti od odvolaného jednatele.

Proč jsou ready made společnosti tak výhodné?

Hlavním důvodem pořízení ready made společnosti je zrychlení startu podnikání. Koupě již založené společnosti sice stojí nějaké finance, ale ušetří mnoho času, který by jinak podnikatel strávil na úřadech s otravným papírováním. Vyřízení nově vznikající firmy trvá okolo 2 týdnů. Koupě již vzniklé společnosti zkrátí tuto dobu maximálně na pár hodin.

Důležitým bodem je i absence finanční zátěže v podobě splacení základního kapitálu, ten je již zcela splacen v plném rozsahu. Tyto společnosti navíc nikdy nebyly využity k podnikání. Jinými slovy pouze existují. Jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají IČO, ale nemají žádné dluhy ani závazky. Po koupi má podnikatel před sebou zcela novou firmu s nepopsaným listem a může ji začít budovat dle svých představ.

Objednávku ready made společnosti lze provézt online, osobně je však nutné navštívit notáře s občanským průkazem a vyřídit formality.

Hlavní výhody

Mezi hlavní výhody ready made společností patří:

 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu obratem po založení společnosti,
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku včetně přidělení identifikačního čísla osoby (IČO),
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ),
 • možnost jednání za společnost již v den odkupu,
 • garance právní a účetní čistoty u založených společností, možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání apod.),
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy,
 • založení výhradně za účelem následného prodeje,
 • připravenost společností k okamžitému prodeji,
 • splnění všech zákonných povinností vůči státním orgánům,
 • výrazná úspora času,
 • expresní zápis do Obchodního rejstříku včetně veškerých změn provedených notářským zápisem, díky čemuž budete mít společnost přepsanou na svou osobu obratem. Tzn., ještě tentýž den budete mít k dispozici aktuální úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku včetně vašich nových údajů.

Ready made společnosti v České republice

S názvem ready made společnost jsme se v Česku poprvé setkali v letech 2000-2001. Office House na trhu působí již od roku 2001 a lze jej považovat za průkopníky tohoto oboru v České republice a na Slovensku. Aktuálně Office House nabízí okolo 25 společností různého typu připravených ihned k podnikání.


Vyberte si ready made společnost: