Datum:

April 20, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Rizika spojená se sídlem firmy v rodinném domě či bytě

Sídlo firmy lze brát jako konkrétní adresu, na které skutečně sídlí právnická nebo fyzická osoba podnikající a která je zapsána v obchodním rejstříku. Dále sídlo můžeme vymezit jako prostor, kde podnikatelé budou po založení společnosti pracovat nebo kde se budou nacházet jejich kanceláře, či výrobní jednotky.

Kde všude lze sídlo firmy mimo kanceláře umístit?

  1. v bytě či domě,
  2. ve virtuálním sídle,
  3. v pronajímaných prostorech.

Pro začínající podnikatele je nejlevnější a nejjednodušší založit si společnost se sídlem v místě svého bydlení. Ovšem tento krok může v budoucnosti přinést spoustu nepříjemných starostí. Počínaje nesouhlasem některého člena rodiny, konče každodenním stereotypem či nejasnou transparentností.

Rizika související se sídlem firmy v domě či bytě:

·         Tvorba image – těžko dokážete vybudovat dobré povědomí o vaší společnosti, pokud bydlíte někde v malé obci či městečku a zákazníci musejí sídlo firmy hledat v chaosu neoznačených ulic, chybějících popisných čísel, omezeného parkování atd.

·         Reprezentace a diskrétnost – úspěšný podnikatel musí udržovat kontakty se svými zaměstnanci, partnery a zákazníky. Zásadní otázky týkající se podnikání nelze provádět doma v obýváku. Částečně se to nehodí a také to hraničí s podomním prodejem.

A co když zkrachujete a navštíví vás exekutor?

Pakliže máte sídlo firmy doma, je vysoce pravděpodobné, že se objektem zájmů exekutorů v případě úpadku stane majetek, který vám jako dlužníkovi nepatří. Často se pak přihodí, že exekutor zabaví majetek osobám žijící ve společné domácnosti a další problémy jsou na světě.

Jak tedy zabránit potenciálním komplikacím spojeným se sídlem ve vlastním bytě?

OFFICE HOUSE se již léta specializuje na provoz tzv. virtuálních kanceláří. Jde v podstatě o pronájem sdílených prostor se zajištěním administrativy spojené se sídlem firmy.

Na všech našich lukrativních adresách jsou zařízené kancelářské prostory s recepcí, která zabezpečuje kontakt s klienty, reprezentativní zasedací místnosti či možnost dalších korporátních služeb.

Ozvěte se nám, rádi pro Vás vše zajistíme na klíč!