Datum:

April 10, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak na registraci společnosti k DPH

Plátcem daně se můžete stát dobrovolně, pro většinu podnikatelů je však registrace k DPH povinností. Zaregistrovat se na finanční úřad a začít platit DPH musejí všichni, kterým překročil obrat za posledních 12 měsíců 1 000 000 Kč, případně:

  • se stanou členem sdružení, kde některý z jiných členů je plátcem DPH,
  • pokračují v činnosti po zemřelém plátci,
  • nabydou majetku privatizací či prodejem podniku.

Registrace k DPH

Jestliže se stane podnikatel tzv. osobou povinnou k dani, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil vymezený obrat.

Přihlášku k registraci DPH je možné podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně.

Kdo je identifikovaná osoba?

Pokud podnikáte v České republice, jste neplátcem DPH nebo neziskovou organizací a pořídíte zboží z jiného členského státu EU, můžete se stát tzv. identifikovanou osobou. Předmětem DPH v ČR je nakoupené zboží, jehož hodnota za kalendářní rok překročila 326 000 Kč.

Dobrovolný plátce. Kdy se to vyplatí?

Dobrovolný plátce DPH není povinen platit daň, ale pokud mu to přináší výhody, může se ze své vlastní vůle registrovat k platbě DPH. Většinou tak činí ti, kteří mají mezi svými dlouhodobými obchodními partnery především plátce DPH. Tady však pozor. Finanční úřady bývají v případě žádostí dobrovolných plátců poměrně opatrné. Pokusy zaregistrovat se na vlastní pěst mohou trvat relativně dlouhou dobu.

Čtvrtletní nebo měsíční platby?

Zdaňovacím obdobím pro plátce DPH je nejčastěji kalendářní měsíc. Obdobně jako v případě ostatních daní musíte pravidelně podávat daňová přiznání, navíc se vás týkají i souhrnná či kontrolní hlášení. Ke čtvrtletním platbám může plátce přejít při splnění následujícího:

  1. jeho obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů korun,
  2. nejde o nespolehlivého plátce,
  3. nejedná se o skupinu.

Potřebujete asistovat s registrací společnosti k DPH? Ozvěte se nám, rádi vám se vším pomůžeme.