Datum:

May 6, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

NOVÁ ÚPRAVA EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – JIŽ OD 1.6.2021!

Už brzy nabude platnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.) a každá spol. tak bude muset registrovat skutečného majitele. Od doby kdy jsme Vás o této povinnosti informovali došlo k další úpravě, kde hlavní změny oproti předchozí úpravě jsou následující:

  1. Sankcepeněžité až do 500.000,- Kč, tak i nepeněžní, kdy v případě nesplnění povinnosti nebudou moci společníci/akcionáři vykonávat svá práva z postavení vlastníků (tj. vykonávat hlasovací práva na valné hromadě) a nebude jim vyplácen ani případný podíl na zisku
  2. Veřejnost – nově budou vybrané údaje přístupné volně i veřejnosti
  3. Automatický průpis – u firem, u kterých bude zřejmé, kdo je skutečným vlastníkem tj. standardně osoba vlastnící 25% podíl a větší bude zajištěn automatický průpis do registru tj. evidující osoba nebude muset podávat žádost na zápis.

Každá evidující osoba (tj. člen statutárních orgánů) bude mít povinnost, aby vynaložil veškeré úsilí k zjištění, kdo je skutečným majitelem společnosti. Skutečným majitelem se rozumí vždy fyzická osoba, která má postavení „koncového příjemce“ nebo „osoby s koncovým vlivem“.

Nevíte si rady nebo se neorientujete v zákoně?

Níže jsme si pro Vás připravili stručné vysvětlení pojmů. Připravujeme pro Vás také další podrobné články na toto téma – sledujte proto náš web.

Koncový příjemce = jedná se o osobu, která má ať už přímo nebo nepřímo podstatnou část (více než 25%) z majetkového prospěchu

Osoba s koncovým vlivem = jedná se osobu, která může bez pokynů někoho jiného uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti tj. standardně osoby mající více než 25% podílu na hlasovacích právech.

Nelze-li určit skutečného majitele, pak je jím každá osoba ve vrcholném vedení společnosti a zároveň je zde povinnost zaznamenat všechny kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele a údaje o tomto postupu uchovávat až 10 let!

Důrazně doporučujeme mít tuto agendu co nejdříve v pořádku. Pokud si nejste jistí, koho do toho veřejného registru uvést, nevíte si rady nebo s tím prostě nechcete ztrácet čas, kontaktujte nás!

NAŠI SPECIALISTÉ PRO VÁS VŠE ZAJISTÍ – NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT