Datum:

October 15, 2020

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak otevřít bankovní účet pro zahraniční podnikatele

Otevření bankovního účtu se v současnosti zkomplikovalo. Obzvláště pro cizince z některých států je stále obtížnější otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance. V případě zahraničního subjektu či osoby přistupují bankovní instituce k podrobné identifikaci osob, skutečných majitelů, ale i činnosti společnosti. Banky často odmítají pro obchodní společnosti, v nichž figurují zahraniční podnikatelé, zřídit bankovní účet. Podobné je to i u samotných cizinců, zejména pokud nemají povolení k trvalému pobytu v České republice. V těchto případech dochází i k rušení již existujících bankovních účtů firem a jednotlivců.

Praní špinavých peněz neboli legalizace výnosů z trestné činnosti

Banky se takto chovají z důvodu povinností stanovených zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML = anti money laundering). V souladu s tímto zákonem má banka povinnost odmítnout uskutečnění obchodu, navázání obchodního vztahu, ukončit obchodní vztah, případně zrušit příslušný bankovní účet v těchto případech:

 • když bance vzniká identifikační povinnost klienta podle AML
  a klient:
  • se odmítne podrobit identifikaci;
  • odmítne doložit plnou moc;
  • neposkytne potřebnou součinnost při kontrole;
 • z jiného důvodu nelze provést identifikaci či kontrolu klienta;
 • má-li banka provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti
  o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti poskytnutých dokladů.

Nejčastěji dochází k odmítnutí nebo ke zrušení existujícího účtu z důvodu, kdy nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta a má-li banka pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti poskytnutých dokladů.

U osobních účtů k tomu dochází zejména, pokud klient nemá pobytové povolení v České republice (trvalý pobyt). U firemních účtů často tuto situaci odůvodňuje skutečnost, že cizinec pochází z určitého konkrétního státu.

Pokud není jednání banky v těchto situacích diskriminační nebo jinak porušující právní řád České republiky, je obtížné se výše uvedenému odmítnutí bránit. V každém případě je vhodné bance poskytnout požadovanou součinnost, samozřejmě jen v případech, kdy banka nevybočuje z mezí stanovených AML.

Celý proces se z jedné schůzky v bance (jak tomu bylo dříve) protáhne na několika týdenní koloběh dotazů a vyplňování formulářů. To vše s nejistým výsledkem, neboť o otevření, či neotevření bankovního účtu zpravidla rozhoduje „compliance úředník“. Důvod zamítnutí většinou z banky již nedostanete.

Na co se připravit?

V první řadě je třeba zvolit banku, kompetentního bankéře, případně důvěryhodnou společnost, která vás celým procesem provede a doporučí bankovní ústav dle vašeho obchodního záměru. Takové služby nabízí i naše společnost Office House. S dobře připraveným podnikatelským záměrem na území České republiky a transparentní strukturou se celý proces značně urychlí.

___________________________________________________________________________

Chcete poradit se založením bankovního účtu? Pomůžeme Vám. Stačí se nám ozvat na telefonu: +420 226 091 226 nebo e-mailu: office@officehouse.cz.