Datum:

June 23, 2020

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak postupovat, když se rozhodnete přerušit živnost

Důvodů, které nutí podnikatele přemýšlet o tom, jak přerušit živnost, může být celá řada. Jsou chvíle, kdy se o tom opravdu vyplatí uvažovat.  Například v případě, má-li vaše činnost pouze sezónní charakter. Živnost můžete přerušit, pokud ji nadále fakticky nevykonáváte. To, jestli vám dorazily veškeré platby od klientů v tomto případě není rozhodující. Mějte na paměti, že po celou dobu přerušení živnosti platí povinnost mít řádně označené sídlo vašeho podnikání.

Co dále je potřeba vyřídit a kde?

Postup na živnostenském úřadě
K oznámení o přerušení vaší živnosti použijete formulář, který se jmenuje Změnový list. Důležité je dát si pozor na některé drobnosti, které by vás v případě zanedbání mohly přivést do maléru. Povinnou součástí je uvedení data, do kterého chce živnost přerušit. Zkrátka pokud podnikáte pouze sezónně, například od jara do podzimu, můžete příslušné políčko vyplnit dle skutečného odhadu. Ovšem pozor – živnost však nelze přerušit na dobu neurčitou. Pokud tedy nemáte ponětí, kdy budete chtít živnost reálně obnovit, uveďte například datum 31. 12. 2089. Přerušit živnost můžete i opakovaně.

Přerušení podnikání může být díky centrálním registračním místům mnohem snazší. Živnostenský úřad je na rozdíl od ČSSZ, zdravotní pojišťovny a finančního úřadu jediná instituce, které přerušení živnosti ve skutečnosti oznamovat nemusíte. Jedná se pouze o vaše dobrovolné rozhodnutí.

Postup na ČSSZ
Oznámit přerušení živnosti musíte na vaší pobočce ČSSZ do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž k přerušení došlo. Ten, kdo využívá OSVČ pro hlavní činnost, neměl by tuto svoji povinnost rozhodně podcenit. Zálohy na sociální pojištění jsou vysoké, a pokud správa sociálního zabezpečení nemá informaci, že činnost už nevykonáváte, vaše povinnost platit zálohy stále trvá. 

Jak to chodí na zdravotní pojišťovně
Jako každou změnu v pracovní sféře, musíte i přerušení živnosti nahlásit nejpozději do 8 dní od přerušení. Můžete tak udělat poštou, osobně nebo elektronicky s ověřeným podpisem.  Oznámení na finančním úřadě
Pro oznámení přerušení provozování živnosti finančnímu úřadu musíte vždy dodat Oznámení o změně registračních údajů. Musíte jej doručit místně příslušnému správci daně, učiňte tak do 15 dnů od změny.

Se všemi náležitostmi vám může pomoci naše vyškolená asistentka, vyhnete se tak zbytečnému stresu a ušetříte čas strávený na úřadě.