Datum:

June 19, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak na bezpečné zálohování firemních dat?

Rizika a nástrahy spojené se zneužíváním osobních údajů či citlivých informací firem číhají na různých místech. Nedokonalé zálohování a zabezpečení může vést ke katastrofálním následkům. Svá důležitá data neuchovávejte v kanceláři a předejděte tak jejich zneužití. Jak tedy data bezpečně chránit a zálohovat?

Hackerské útoky mohou menší podnik přivést k bankrotu. Nebezpečí úniku citlivých dat hrozí i mezi zaměstnanci, ve většině případů však neúmyslně. Škody mohou narůst až do několika miliónů, a proto je nezbytná 100% ochrana údajů firmy.

Šifrovaná komunikace

Všechny přijaté a odeslané e-maily ve firmě by měly být šifrované. Tato komunikace zajistí, že zprávu si přečte a přílohy stáhne jen osoba, které je zpráva určená. Pokud v rámci firmy využíváte firemní chat kvůli rychlejší a efektivnější komunikaci se zaměstnanci, je vhodné, aby byl rovněž zašifrovaný. Nešifrované zprávy v prostředí internetu procházejí přes několik operátorů, a dokonce je provozní poštovní servery na pár týdnů zálohují. Když umístíte svá data na fyzický server v kanceláři, riskujete nejen odcizení, ale i možné zneužití či ztrátu v případě poruchy.

Bezpečné cloudové úložiště

Cloudové úložiště zabezpečí jak mobilitu, tak i bezpečnost dat. Data můžete jednoduše synchronizovat ze zařízení do cloudu a opačně, a máte možnost sdílet celé složky a soubory mezi více uživateli. zalohovani_firemnich_datData jsou ukládána na záložní servery a po uplynutí stanovené doby jsou definitivně vymazaná. Klasická cloudová uložiště jako Google Drive či Dropbox s sebou nesou riziko. Veřejné služby připouštějí možnost ztráty informací kvůli poruchám, a tím že tuto skutečnost uvádějí ve svých obchodních podmínkách, se zříkají odpovědnosti za případnou škodu.

Vzdálené prostředí

Ukládaní dát do vzdáleného místa je jednoduchý způsob k jejich uchovávání. Prostředí umožní osobnímu počítači ovládání vzdáleného počítače pomocí klientského účtu.  Přenesením důležitých údajů snižujete riziko jejich zneužití na minimum.

Kryptování pevných disků

V případě, že se k vašim počítačům dostane třetí osoba a nemáte je dostatečně zabezpečené, krádež dat je snadnější, než si myslíte. Jen přihlašovací jména a hesla nestačí. Pokud se někdo dostane k pevnému disku počítače, heslo není to, co disk ochrání. Proto je potřeba disky šifrovat tak, aby důležité informace z něj nebylo možné číst.  Zakryptování nesnižuje výkon zařízení ani jiným způsobem uživatele neomezuje.

Aplikace pro správu skupiny společnosti

Pokud je skupina společnosti nepřehledná nebo dodávání informací není efektivní, je dobré rozhlédnout se po aplikaci, která zaručí bezpečnou správu finančních a právních dat. Hlavní uživatel – management skupiny, může jednoduše řídit desítky i stovky společností. Aplikace jim prezentuje pouze důležitá a využitelná data.

V případě, že nevíte, jak bezpečně chránit svá firemní data, obraťte se na Office House, který vám v rámci poskytování podpory podnikání pomůže i v této oblasti.