Datum:

April 24, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Uleví speciální offline režim EET malým podnikatelům?

V rámci EET nastalo několik změn. Ústavní soudci zrušili povinnost EET na platby kartou a také se odložil začátek 3. a 4. vlny. Poslední jednání o změnách se týká malých živnostníků, kteří místo elektronické evidence tržeb mohou využít speciální režim, ve kterém jim budou stačit pokladní účtenky zdarma vydané Ministerstvem financí. Pro využití offline režimu musí splnit určité podmínky.  

Ministerstvo financí chce pomoct nejmenším podnikatelům s povinností elektronického odesílání každé účtenky. Namísto toho budou muset zaznamenávat evidenci „do sešitu“. Obchodníci by tak měli vypisovat předtištěné papírové stvrzenky z bloku od Ministerstva financí a každý den zaznamenávat údaje o tržbách a počty vydaných i stornovaných účtenek do speciálních formulářů. Zdá se, že jde jen o další byrokratické břemeno.

Tenhle režim funguje již od roku 2016 v sousedním Rakousku, přičemž speciální režim mohou využít podnikající osoby s tržbami do 15 000 eur (přibližně 400 000 korun).

Kdo je malý podnikatel?

Za nejmenší živnostníky se považují poplatníci, kteří jsou plátci daně z příjmu, ale neplatí DPH, nemají víc než 1 zaměstnance a výška jejich příjmů z hotovostních tržeb za posledních 12 měsíců nepřesáhla 200 000 korun, přičemž počet tržeb není vyšší než 500 ve dvanácti po sobě následujících měsících.

Na používání papírových účtenek je potřeba povolení, které vydává Finanční správa na žádost a je nárokové. Pokud jsou splněny všechny podmínky, správce daní do 30 dní žádosti vyhoví. Následně však podnikatelé nemohou používat žádné jiné účtenky a v provozovně musí být umístěné oznámení o využívání zvláštního režimu EET. Jednou měsíčně je potřeba informovat Finanční správu o tržbách.

Vyšší administrativní zátěž

Výhodou tohoto speciálního režimu je zejména to, že podnikatel nepotřebuje elektronickou pokladnu s připojením na internet. Podnikatelé nemusí žádat ani o autentizační údaje, ale je potřeba podat žádost o speciální režim. Účtenky si je možné vyzvednout na Finančním úřadu. Speciální formulář slouží na zaznamenávání každodenních tržeb a vydaných účtenek. Potvrzení o platbě pro zákazníka musí podnikatel vydat v okamžiku evidované tržby a stejnopis je potřebné uchovávat kvůli kontrolním účelům. Účtenky musí obsahovat:

  • daňové identifikační číslo, pokud není tvořené rodným číslem
  • datum a čas přijetí platby
  • celkovou částku v české měně

Správci daně je potřebné podat informaci o tržbách do 20. dne následujícího kalendářního měsíce formulářem v papírové nebo tištěné verzi.  Formulář musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje, označení provozovny, z které tržby pocházejí, údaje týkající se bloku účtenek a evidovaných tržeb.  Rovněž je potřeba informovat správce daně o všech provozovnách a na místo umístit informační oznámení o využívání speciálního režimu.

Speciální offline režim EET

O speciální režim budou moci požádat i podnikatelé z 1. a 2. vlny, kteří povinnost EET dodržují už víc než rok.  V březnu 2018 se měli zapojit podnikatelé stánkového prodeje, občerstvení bez stolů a židlí, farmářské trhy, účetní, advokáti a lékaři. Ve 4. fázi, původně odložené na červen 2018, by se pak přidali drobní řemeslníci. Ústavní soud však 15. prosince zrušil naplánování začátku 3. a 4. fáze. Podnikatelé z těchto vln budou muset elektronicky, nebo speciálně, evidovat tržby v průběhu druhého kvartálu roku 2019.

Když podmínky malých živnostníků pro vaše podnikání přestanou platit, nezapomeňte skutečnost oznámit na Finančním úřadu. Novou žádost je možné poslat po 60 dnech.

To, jestli bude speciální offline režim EET pro podnikatele skutečně přínosem, či nikoliv se nejlépe dozvíme až z praxe.