Datum:

April 10, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jakou formu podnikání si vybrat? Výhody a nevýhody s.r.o. a OSVČ

Správně zvolená forma podnikání vám ušetří čas i peníze, proto je důležité ji pečlivě vybrat. V tomto článku představíme výhody a nevýhody dvou nejčastějších forem podnikání.

Prvním krokem ve výběru správné právní formy je rozhodnutí o tom, zda chcete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako právnická osoba.

Společné znaky OSVČ a založení firmy

Společnými znaky těchto dvou forem podnikání jsou hlavně základní dokumenty ke startu podnikání:

  • živnostenské oprávnění
  • čistý rejstřík trestů
  • prokázání bezdlužnosti vůči státu

Zásadní rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.

  • úprava práv a povinností u OSVČ je zakotvená v živnostenském zákoníku, zatímco zakládání společností upravuje občanský zákoník
  • náročnost finančního a administrativního založení
  • provozování podnikání
  • ručení za závazky, které vznikly během provádění činností
  • vedení daňové evidence, účetnictví

Výhody a nevýhody OSVČ

Založit si živnostenské oprávnění je rychlý způsob, jak začít podnikat. V České republice přibývá ročně několik stovek nových podnikatelů a většina z nich se stane právě osobou samostatně výdělečně činnou.

Podnikání na „vlastní pěst“ umožňuje podnikateli prosadit své nápady, seberealizovat se, řídit a organizovat svůj vlastní čas a dosahovat vysokých zisků. Tato forma podnikání má však i své podstatné nevýhody.

Výhody OSVČ

Jednoduché založení

Založení živnostenského oprávnění je snadné. Stačí, když navštívíte živnostenský úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Náklady na získání oprávnění vás vyjdou na 1 000 korun. Vyřízení oprávnění je jednoduché a nízkonákladové a nevyžaduje vklad základního kapitálu.

Neexistuje povinnost vést účetnictví

OSVČ provázejí nižší nároky na vedení administrativy. Ačkoliv je potřeba mít uchovanou zjednodušenou daňovou evidenci, pokud neuplatňujete paušál, účetnictví vést nemusíte. Co evidence zahrnuje:

  • příjmy a výdaje
  • majetek a dluhy

Nicméně jestliže paušály chcete uplatňovat, pečlivě odkládejte vydané faktury a výpisy z účtů. V případě, že nejste plátce DPH, budete si moci uplatnit výdaje ve výši 40 % – 80 % z příjmů.

Přímé řízení

Tím, že jste sám sobě pánem, máte plnou kontrolu nad celým businessem, což je velká výhoda. Tudíž zisk připadá jenom vám.

Nevýhody OSVČ

Ručení celým svým majetkem

Velkou nevýhodou této podnikatelské formy je ručení celým svým majetkem, což v praxi znamená, že v případě vzniklých dluhů, má podnikatel povinnost je kompletně uhradit a musí k tomu použít i svůj soukromý majetek. Oproti tomu s.r.o. ručí pouze svým základním kapitálem.

Vysoký podíl odpovědnosti a rizika

V případě SVČ je podnikající osoba plně zodpovědná za špatná rozhodnutí, která mohou znamenat ztrátu nebo nižší zisk. Nepromyšlené kroky a nezaplacené faktury mohou rychle ukončit činnost podnikatele.

Povinné odvody

Je výhodnější podnikání jako OSVČ, nebo založení s.r.o.?

OSVČ má povinnost přihlásit se na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a platit pravidelné měsíční zálohy. Minimální výše záloh na zdravotní pojištění je v roce 2018 2 024 Kč (o 118 korun více než v roce 2017), minimální výše záloh na sociálním pojištění je 2 189 Kč (o 128 korun více než v roce 2017). OSVČ musí ze svých příjmů odvádět 15% daň a podávat každoročně daňové přiznání.

Výhody a nevýhody založení s.r.o.

Plánujete mít vyšší příjmy než 15 miliónů korun a zaměstnávat osoby? Zvažte založení firmy.

Založení vlastní firmy je jednodušší než založení živnostenského oprávnění, i když se to může zdát nepravděpodobné.  Vzhledem k tomu, že v dnešní době můžete využít služby založení společnosti na klíč, odpadnou vám povinnosti jako zdlouhavé objíždění úřadů a vyplňování formulářů. Absolvujete pouze jednu schůzku, kde si ujasníte vše potřebné (název firmy, sídlo, jednatele, společníky apod.) a společnost budete mít do týdne vytvořenou. Další možností je koupě již založené, tzv. ready-made společnosti, která nevyvíjí žádnou činnost, nemá žádné závazky a je založena pouze za účelem prodeje.

Výhody založení s.r.o.

Omezené ručení

V rámci společností na vás, jako osobu, nedopadají závazky, poněvadž se vztahují na firmu jako celek. Společníci za ně ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu. Plyne z toho obrovský benefit v podobě přenesení rizika na společnost.

Optimalizace daní

Právnická osoba platí daň z příjmů ve výši 19 % a srážkovou daň ze zisku 15 %, která se dělí mezi jednotlivé společníky. Možnost optimalizace daní je tak mnohem lepší. Stejně tak mají podnikatelé lepší přístup k cizím zdrojům a dotacím. Na rozdíl od OSVČ je pojištění hrazené společností za zaměstnance daňově uznatelných nákladem.

Prestiž

Mít vlastní společnost přináší prestiž v očích obchodních partnerů, dodavatelů a především zákazníků. Právnická osoba tak působí seriózně a důvěryhodně.

Možnost prodeje

Možnost společnost prodat je asi největším rozdílem oproti OSVČ. Hodnota dobře fungující firmy se časem může zvyšovat, čímž se stane atraktivní. Společnost je možné prodat jednateli nebo dalším společníkům případně je možné jim předat její řízení. Na rozdíl od OSVČ, která časem nebuduje žádnou hodnotu a řízení delegovat nemůže.

Nevýhody založení s.r.o.

Administrativní zátěž

Podnikatele, který si založí s.r.o., čeká velká administrativní zátěž. Tuto nepříjemnost s papírováním je možné outsourcovat na externího dodavatele, ale v tom případě je třeba počítat s poplatkem za tuto službu.

Datová schránka

Společnosti s ručením omezeným ze zákona automaticky vznikne datová schránka, která slouží především ke komunikaci s veřejnou správou. Orgány veřejné moci mají povinnost zasílat veškeré písemnosti právě do datové schránky firmy, čímž odpadá problém, zda doručovat na adresu sídla nebo na jinou nahlášenou adresu.

Názorové neshody společníků

Nevýhodou v podnikání s.r.o. a dalších právnických osob mohou být názorové neshody společníků, které někdy zapříčiní až zánik společnosti.

Existuje řada rozdílů mezi podnikáním jako OSVČ a jako společnost s ručením omezeným. Každý se v této oblasti musí rozhodnout sám za sebe, co je pro něj výhodnější. Pokud je pro vás důležitější budování značky, spolupráce s významnými partnery, plánujete zaměstnat další osoby a zvyšovat cenu vaší společnosti, založení s.r.o. je pro vás to pravé.