Datum:

July 3, 2019

-
Autor:

OHAdmin

Zápis konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku

Právnickým osobám, které jsou zapsány ve slovenském obchodním rejstříku, vznikla nová povinnost. Společnosti sídlící na Slovensku musí do konce roku 2019 zapsat do obchodního rejstříku tzv. konečného uživatele výhod. Zápis skutečných majitelů je aktuální i v České republice, kdy jsou podnikatelé povinni registrovat tzv. skutečného majitele společnosti nejpozději do konce roku 2019, oproti slovenské legislativě však prozatím nehrozí sankce za nedodržení. Jak tento úkon bez obtíží zvládnout?

 

konečný uživatel výhod

Kdo je konečný uživatel výhod?

Na začátek je důležité zmínit, kdo je oním konečným uživatelem výhod. Jednoduše řečeno, jedná se ve většině případů o skutečného vlastníka společnosti. To znamená, že povinnost se týká fyzické osoby, která ovládá nebo kontroluje danou právnickou osobu (tedy společnost, ať už například akciovou nebo s ručením omezeným). V praxi jde běžně o majitele firmy, který má minimálně 25% podíl na majetkových nebo hlasovacích právech.

Konečným uživatelem výhod však nemusí být pouze majitelé, ale i takové fyzické osoby, které:

 • se podílejí na základním kapitálu společnosti minimálně 25 %
 • mají nárok alespoň na 25% zisk z podnikání
 • mají vliv na odvolávání statutárních orgánů, dozorčích rad apod.
 • mohou ovládat společnost i jiným způsobem
 • sice samostatně nesplňují výše uvedené podmínky, ale společným jednáním a postupem s jinou osobou plní minimálně jedno z těchto kritérií (např. tiší společníci)

A co v případě, že ve společnosti není ani jedna fyzická osoba, která by splňovala alespoň jeden z uvedených bodů? I taková možnost může nastat. V tom případě se za konečného uživatele výhod považuje člen vrcholného managementu, tedy např. člen nějakého statutárního orgánu, prokurista nebo i vedoucí zaměstnanec.

 

Koho se povinnost zápisu týká?

Povinnost zapsat konečného uživatele výhod do slovenského obchodního rejstříku mají nyní všechny právnické osoby, které jsou v obchodním rejstříku zapsány. V praxi jde tedy o ty společnosti (ať už nejčastější s.r.o. či a.s., případně ostatní formy), které mají své sídlo na Slovensku.

Povinnost zápisu platí od konce roku 2018, a to i pro společnosti vzniklé v minulosti. Všechny firmy musí svou povinnost splnit do konce roku 2019. Nově vzniklé společnosti (zapsané od 1. 11. 2018) provádějí tuto povinnost už při prvním zápisu do obchodního rejstříku. Za porušení povinnosti zapsat konečného uživatele výhod v zákonné lhůtě, případně za nesprávné nebo neúplné označení konečného uživatele výhod, hrozí pokuta až do výšky 3.310 EUR.

Zápis konečného uživatele výhod má také své výjimky. Nemusí ho plnit například firmy, které jsou předmětem veřejné správy nebo emitentem cenných papírů obchodovatelných na regulovaném trhu.

 

Jaké údaje se do obchodního rejstříku o konečném uživateli výhod zapisují?

Všechny společnosti, které musí zápis podstoupit, jsou povinné doložit každou osobu, která splňuje definici konečného uživatele výhod. K těmto osobám pak musí být do obchodního rejstříku zapsány následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo
 • Adresa trvalého pobytu
 • Státní příslušnost
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Údaje, které dokládají postavení konečného uživatele výhod

Tyto údaje slouží samozřejmě pouze k účelům identifikace a nejsou veřejně dostupné. Není možné je také nalézt v obchodním rejstříku ani jiných registrech.

Pokud se povinnost zápisu konečného uživatele výhod u slovenské společnosti, případně registrace skutečného majitele u české společnosti týká i Vás, nemusíte se bát, obraťte se na nás a my Vám se zápisem rádi pomůžeme.

Poskytneme Vám právní poradenství, vypracujeme potřebné dokumenty a zajistíme Vám zápis údajů konečného uživatele výhod do Obchodního rejstříku.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 226 091 226 nebo na email office@officehouse.cz.