Datum:

January 20, 2021

-
Autor:

OHAdmin

Velká novela ZOK – 4: Snazší založení s.r.o. s nízkým základním kapitálem

Často zmiňovanou změnou je novela § 23 ZOK, která se týká splácení peněžitých vkladů při založení společnosti s ručením omezeným. Doposud bylo v takovém případě vždy třeba zřídit pro tento účel zvláštní účet u banky, a to i v případě, že základní kapitál nově zakládané společnosti činí pouze 1 Kč. Vznikají tak náklady spojené se zřízením účtu, jejichž výše značně přesahuje výši částky vložené na účet. Po novele, od 1.1.2021, je nutno účet zřídit teprve tehdy, pokud souhrn všech peněžitých vkladů přesáhne 20 tisíc Kč. Bude-li celková výše peněžitých vkladů činit 20 000 Kč nebo méně, bude možno stanovit, že je společníci předají přímo správci vkladů.

Zmíněné zjednodušené založení s.r.o. by celkový proces startu podnikání mělo urychlit, nicméně pokud bude společnost vykonávat jakoukoliv obchodní činnost, což zpravidla provádí, potom byrokracie spojená s ohlášením živnosti neodpadne. Office House se zaměřuje na zakládání společností a využitím těchto služeb značně zvýšíte rychlost při zřizování firmy. Nemluvě o celkovém komfortu.

Office House nabízí komplexní právní a administrativní podporu při založení vaší společnosti s ručením omezeným. Zařídí za vás veškeré úřední náležitosti spojené se zřízením společnosti včetně jednání u notáře, vyřízení živnostenského oprávnění, poskytne souhlas se sídlem společnosti a zajistí zápis do obchodního rejstříku, a to vše s maximálním důrazem na časovou úsporu celého procesu založení. Finální výpis je standardně do 3-5 – ti pracovních dní od setkání u notáře. Založení společnosti je tak pro vás komfortní a časově nenáročné.

Zakládáte společnost? Kontaktujte nás na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz.