Datum:

July 29, 2016

-
Autor:

Jano Danis

S.r.o. s kmenovými listy – novinka v nabídce Společnosti Online

Jednou z novinek, kterou přinesl zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do právní úpravy společnosti s ručením omezeným je možnost, aby podíly společníků v této společnosti byly diverzifikovány a představovaný různými druhy. Společníkům to dává prostor společnost mnohem více individualizovat a přizpůsobit vlastním potřebám. Nejvíce přelomovou změnou je právě možnost, aby podíl společníků byl představován kmenovým listem, které by se daly obecně a prakticky přirovnat k akciím na jméno.

Co je kmenový list

s.r.o. s kmenovými listy

Kmenový list je neomezeně převoditelný cenný papír na řád. V případě převodu vlastnictví na další osobu se vyznačí rubopisem a uzavřením smlouvy, jejíž písemná forma není vyžadována, pouze doporučována. V praxi to znamená, že aktuální vlastník/společník společnosti je jmenovitě vyznačen na samotném kmenovém listu.

Nespornou výhodou je také fakt, že na převodních dokumentech ani samotném rubopisu není požadován úředně ověřený podpis ani souhlas valné hromady. Díky tomu mohou společníci flexibilně převádět svůj podíl, což ocení především zahraniční investoři, kterým tak odpadá časově náročný byrokratický proces legalizace (ověření apostilu či superlegalizací) zahraničních dokumentů a úředně ověřených podpisů. V kombinaci s.r.o. a kmenových listů se tak nabízí zajímavá možnost uzpůsobit s.r.o. k vlastním individuálním potřebám.

Pro kmenové listy samozřejmě platí i pravidla a částečná omezení, a to především:

  • Kmenové listy nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír, tj. vždy se musí jednat o cenný papír v listinné podobě.
  • Kmenové listy nemůžou být nabízeny na veřejném trhu nebo přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani na jiném veřejném trhu.
  • Kmenové listy je možné vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna ve společenské smlouvě s.r.o.

Výhody kmenového listu

Výhodou kmenového listu je především jednoduchost převodu, který je vůči společníkům platný rubopisem a předáním kmenového listu. Účinnost vůči společnosti nastává v okamžiku oznámení změny vlastnické struktury jednateli. Ačkoliv lhůta pro předložení kmenového listu není nikde stanovena, doporučujeme tak učinit obratem.

Tak, jak je s kmenovými listy jednodušší převod podílu, je stejně jednodušší i zastavení podílu společnosti. Kmenový list je cenný papír a k jeho zastavení stačí jeho odevzdání věřiteli. Existence zástavního práva tedy v obchodním rejstříku nebude zjistitelná a veřejně zjistit by se toto právo dalo jen v případě jeho zapsání do rejstříku zástav.

Výše uvedený popis principu kmenových listů u s.r.o. je pouze nepatrnou částí všech možností, které nám nový zákon o obchodních korporacích nabízí.

Pokud Vás tyto možnosti kmenových listů zaujaly a chcete se dozvědět více o jejich využití v praxi, případně pomoci se založením s.r.o. s kmenovými listy, tak nás neváhejte kontaktovat na bezplatné telefonní lince 800 333 456 a domluvte si osobní schůzku s jedním z našich odborných konzultantů.

Společnosti Online aktuálně nabízí populární předzaložené tzv. ready-made s.r.o. s kmenovými listy, které jsou pro Vás připraveny k okamžitému použití.