Datum:

January 5, 2023

-
Autor:

OHAdmin

Povinné datové schránky pro všechny OSVČ od ledna 2023

Na základě změny zákona dojde od 1. ledna 2023 k automatickému zavedení datových schránek živnostníkům, spolkům či nadacím. Zřízení nových datových schránek se uskuteční ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy noví uživatelé datovek budou postupně získávat své přihlašovací údaje. 

Digitalizace jako priorita v komunikaci s úřady

Drtivou část nových majitelů datových schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby – tedy živnostníci a další OSVČ. Posléze datovou schránku získají všechny právnické osoby evidované v registru osob, které datovou schránku stále nemají, například společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace. Digitalizace je jednou z hlavních priorit Ministerstva vnitra, kdy tento důležitý krok pomůže přesunout komunikaci s úřady do online prostředí. Rostoucí počet uživatelů datových schránek, ale třeba i Portálu občana dokazuje, že Česká republika v digitalizaci státu jde dobrým směrem.

Novým uživatelům, kteří nemají datovou schránku, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Zpřístupněny budou schránky po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v situaci, kdy se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 milionů osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovku zřízenou.

Prudký nárůst nových uživatelů datových schránek

Aktuálně je zřízených celkem 1 667 000 datových schránek a uživatelé v průběhu 13 let existence datovky odeslali cca 1 054 624 000 zpráv. Zásadní je nárůst počtu občanů, kteří si datovou schránku zřizují dobrovolně:

  • v roce 2019 šlo o 38 000,
  • v roce 2021 už o více než 145 000,
  • v roce 2022 zatím přes 242 000.

Zájem o zřízení datové schránky zvyšuje především trend online komunikace, kdy lidé preferují vyřizování svých záležitostí elektronicky bez fyzické přítomnosti na úřadech. Datovky toho ale dokáží mnohem víc:

  • alternují službám klasické pošty,
  • nabízí možnosti vyřizování běžné korespondence nebo
  • poskytují přístup do Portálu občana.

I vzhledem k nové legislativě se očekává výrazný růst uživatelů datových schránek.