Datum:

February 12, 2019

-
Autor:

OHAdmin

Jak se změní paušální výdaje v roce 2019

Podnikatelé dostali od státu vánoční dárek. Ministerstvo financí potvrdilo, že zvýší limit pro výdajový paušál na dvojnásobek současného stavu – zvýší se tedy maximální částka, na kterou lze uplatnit paušál. V současné době je limit pro možnost uplatnění paušálních výdajů 1 milion korun, který se nově zvýší na 2 miliony. Cílem je snížit daňové zatížení malých podnikatelů, kteří se doteď při příjmu nad 1 milion korun většinou automaticky stávali plátci DPH a zlepšit podmínky pro vstup do podnikání, což má motivovat lidi k podnikání. OSVČ uplatňující paušály bude moci nadále využít slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Ministerstvo tak předpokládá, že výběr daní z příjmů fyzických osob bude o 1,5 miliardy ročně nižší.

Pro výpočet limitů pro rok 2018 je však nutné použít následující limity:

  • 80 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 60 % (nejvýše 600 000 Kč ročně) – z příjmů z živnostenského podnikání,
  • 40 % (nejvýše 400 000 Kč ročně) – z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
  • 30 % (nejvýše 300 000 Kč ročně) – z příjmů z nájmu.

Od roku 2019 bude výše limitů následující:

  • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč ročně) – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč ročně) – z příjmů z živnostenského podnikání,
  • 40 % (nejvýše 800 000 Kč ročně) – z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
  • 30 % (nejvýše 600 000 Kč ročně) – z příjmů z nájmu.

Co jsou to paušální výdaje?

Výdajové paušály upravuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů. Pokusíme se vám tento pojem objasnit „lidsky“. Paušální výdaje jsou vlastně výdaje vypočítané procentem z příjmů. Jedná se de facto o legální fiktivní výdaje, které si fyzická osoba (podnikatel) může uplatnit a snížit si tak svoje příjmy o 30-80 %, i když neměl žádné výdaje a z právě z těch 30-80 % nemusí zaplatit daň. Daň z příjmů tedy zaplatíte jen ze zbylé sumy.

 

Pokud máte více příjmů, pro které platí rozdílná procentuální pravidla, je potřeba si jednotlivé příjmy evidovat zvlášť a uplatnit je v daňovém přiznání dle příslušných procent.

Kdy se vám vyplatí paušální výdaje?

Jako podnikatelům se vám paušální výdaje vyplatí především v případě, kdy jsou vaše skutečné příjmy vyšší, nebo jste OSVČ a nemáte žádné reálné výdaje (umělci, marketéři, novináři).

A pokud byste potřebovali pomoci například s daňovým přiznáním nebo vedením účetnictví, o vše se za vás postaráme. Kontaktujte nás a my vám řekneme více o této službě.