Datum:

January 23, 2017

-
Autor:

Jano Danis

Daňové změny v roce 2017

V prosinci loňského a v lednu letošního roku vláda schválila některé důležité daňové změny, které se týkají daňových odvodů a platby DPH. Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších změn.

Zjednodušené daňové přiznání

Už několik let se mluví o zjednodušení daňového přiznání. Předchozí vlády deklarovaly, že jejich cílem je daňové přiznání na jednu stranu papíru. Toho se sice zatím nepodařilo dosáhnout, ale ministerstvo financí přichází pro rok 2017 s daňovým přiznáním v rozsahu dvou stran. Využít ho mohou zaměstnanci, kteří nemají jiný vedlejší příjem z podnikání, pronájmu bytu a podobně. Pro všechny ostatní případy platí i nadále daňové přiznání v rozsahu 4 stran.

Daně z příjmu a paušální výdaje

Vláda schválila novinku pro daně z příjmu, která nabyde platnosti od roku 2018. Celkově bude snížený limit pro uplatnění výdajů jako procent z příjmů. Například pro variantu 60% paušálu byl doposud výdajový strop 1,2 milionu korun, nově bude tento strop jen 600 tisíc Kč za rok.
Součástí této novely je i zrušení zákazu uplatnění slevy na manželku, manžela nebo dítě a současné uplatnění výdajů procenty z příjmů. Zajímavou novinku můžete uplatnit už v tomto roce, ale jen za předpokladu, že současně uplatníte i nové limity procentuálních výdajů už v roce 2017.

Daňové změny 2017

Penzijní a životní pojištění

Pozitivní zprávou je zvýšení limitu, do kterého si můžete z daní odpočítat úspory na penzijním a životním pojištění. Doposud byl tento limit 12 tisíc korun, nově se zdvojnásobí na 24 tisíc korun. Pozor dejte na to, že tento limit platí až na období roku 2017. Odpočty za rok 2016, které budete uplatňovat v letošním daňovém přiznání, proto zůstávají stejné.
Změna se týká i zaměstnavatelů, kterým se zvyšuje daňové osvobození příspěvků na pojištění z 30 na 50 tisíc korun za rok.

Změny DPH

Už v prosinci roku 2016 vstoupila v platnost novela, která přeřazuje stravovací služby ze sazby daně 21 % do snížené sazby 15 %.
Dále byl schválen daňový balíček, který upravuje i DPH pro společně podnikající osoby, které spolu mají smlouvu o společnosti (sdružení bez právní subjektivity). Novela upravuje uplatňování DPH vzájemně mezi osobami a přináší i další změny. Jednou z nich je zrušení pravidla, podle kterého se uzavřením smlouvy o společnosti s plátcem stala příslušná osoba také plátcem. Těmto změnám se lze přizpůsobit v rámci přechodného období až do 31. 12. 2018.

Další důležité změny

V případě podezření finanční správy, že rozdíl mezi nárůstem majetku a vykázanými příjmy je vyšší než pět milionů korun, může tuto osobu vyzvat k prokázání původu majetku a dodatečně ho zdanit. Dejte si proto pozor, abyste měli uchovány všechny potřebné dokumenty za 3 – 10 let zpětně.
Daň z nemovitosti nově platí vždy kupující. Dříve šlo o dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Samotná výše daně zůstává stejná, tedy 4 %.
Srážková daň (například u DPP) se nově vztahuje i na příjmy do 2500 Kč měsíčně.
Zrušení zdanění výsluh bývalých vojáků z povolání a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Týká se to i příspěvku na bydlení pro aktivní vojáky bez služebního bytu.