Datum:

June 16, 2023

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak funguje datová schránka

Datová schránka představuje elektronickou podobu naší běžné poštovní schránky. Jedná se tedy o místo, kam nám je doručována korespondence, oproti normální schránce je ovšem elektronická. Jak přesně datová schránka funguje, pro koho je povinná a jak ji zařídit?

Datová schránka: Vše, co o ní potřebujete vědět

Datová schránka je státem garantovaný nástroj elektronické komunikace zcela nahrazující klasické papírové dopisy. Je určena pro zjednodušenou komunikaci s orgány veřejné moci. Všechny úřady tak mají povinnost používat datové schránky v komunikaci s každým, kdo má datovou schránku zřízenou.

Zatímco do konce roku 2022 ji používali živnostníci pouze tehdy, pokud se tak sami rozhodli, od 1. ledna 2023 stát zřídil datové schránky všem živnostníkům zcela automaticky. Tak se mělo stát nejpozději do 31. března 2023, a pokud jste tedy OSVČ, již byste svou „datovku“ měli mít. 

Během prvního čtvrtletí vám měl přijít dopis se žlutým pruhem obsahující přístupové údaje a pokyny, jak se do datové schránky přihlásit. Jak přesně při zřizování datové schránky postupovat se lze dočíst na oficiálních stránkách. 

Úřady automaticky zřídily tzv. datovku i těm živnostníkům, kteří mají aktuálně přerušenou živnost. Jestliže si vyřizujete nové živnostenské oprávnění, o zřízení datové schránky nemusíte žádat, neboť vám ji stát zřídí automaticky.

Datovou schránku nemůžete jako OSVČ zrušit.

Zřízení datové schránky

Nemáte čas hlídat datovou schránku? Nevadí! V rámci sídla společnosti budeme hlídat datovou schránku za Vás. Využijte služeb OFFICE HOUSE!

Na základě zplnomocnění získáme přístup do vaší datové schránky. Od tohoto okamžiku se budeme starat o došlou poštu a předem určeným způsobem vás budeme informovat o nově příchozích zprávách

V případě zahraničních klientů navíc nabízíme překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka.