Datum:

February 1, 2023

-
Autor:

OFFICE HOUSE

ESM nebude veřejné

Soudní dvůr Evropské unie (SD EU) v Lucemburku na konci listopadu minulého roku zrušil povinnost, aby údaje ze skutečné evidence majitelů firem byly zpřístupněné veřejnosti. V rozsudku se odvolával primárně na právo vlastníků na soukromí a s tím spojenou ochranu jejich osobních údajů. ESM tedy nebude veřejné. 

„Předpokládám, že členská sedmadvacítka v tuto chvíli aktivně debatuje o tom, jak si s nastalou situací poradit,“ uvedl Marek Chromý z protikorupční organizace Transparency International pro ČTK, že rozhodnutí soudu je poměrně nejednoznačné v tom, jak má nyní EU zareagovat. 

Nepřístupná evidence skutečných majitelů firem

Evidenci skutečných majitelů firem pro veřejnost zatím uzavřelo:

  • Nizozemsko,
  • Belgie,
  • Irsko. 

Pro všechny včetně státních orgánů pak také Rakousko a Lucembursko, které k tomu však přistoupilo hned po vyhlášení verdiktu.

Právě z Lucemburska přišel i podnět k tomuto verdiktu, kdy lucemburský soud se ptal toho evropského, zda je dané ustanovení vlastně doopravdy platné v rámci práva na soukromý a rodinný život a práva na ochranu osobních údajů. Je to přitom právě tato země, která je známým evropským daňovým rájem.

Potřebujete poradit s registrací skutečných majitelů? 

Nevíte si s registrací skutečného majitele rady? Tak právě pro vás je tu společnost Office House, která vám celou agendu zajistí na klíč. Nebudete se tak již muset trápit s administrativou, studováním konkrétní legislativy ani nudnými formalitami.

S doložením skutečného majitele je totiž spojena vskutku nemalá administrativní zátěž. Správná identifikace skutečného majitele navíc může být poměrně obtížná. 

V případě nesplnění této povinnosti nemáte možnost hlasovat na valné hromadě, a dokonce vám hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. Je proto opravdu důležité mít tuto agendu co nejdříve v pořádku.