Datum:

September 30, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jaké jsou podmínky pro funkci statutárního orgánu ve společnosti

Statutární orgán představuje orgán právnické osoby, který má oprávnění ji zastupovat ve všech úkonech, především za ni jednat s klienty, obchodními partnery, potenciálními zaměstnanci a jinými třetími osobami.

Členem statutárního orgánu může být jedna nebo i více osob a to buď fyzické osoby (lidé) nebo osoby právnické. Nicméně pakliže je členem statutárního orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, vždy v konečném důsledku musí tuto jinou právnickou osobu zastupovat fyzická osoba, tedy člověk.

Statutární orgán společnosti s ručením omezeným se nazývá jednatel, statutárním orgánem akciové společnosti označujeme představenstvo nebo správní rada.

Kdo může být jednatelem

Jednatelem může být především fyzická osoba, která:

 1. dosáhla věku 18 let,
 2. je plně způsobilá k právním úkonům,
 3. je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání,
 4. a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Funkce člena statutárního orgánu není pouhá formalita, ale funkce, která je spojena se značnou odpovědností. Obzvláště jednatel a představenstvo mají na starosti tzv. obchodní vedení společnosti, pod čímž si lze představit vše od zajištění:

 • technického,
 • organizačního,
 • personálního fungování společnosti,
 • vedení účetnictví,
 • rozhodování o obchodní strategii a podnikatelských záměrech.

Člen statutárního orgánu

Každý člen statutárního orgánu má povinnost:

 • musí být vůči své právnické osobě loajální, tedy nevykonávat žádné kroky, které by mohly být v rozporu se zájmy dané právnické osoby.
 • má povinnost péče řádného hospodáře a zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Přenechte odpovědnost korporátních úkonů na nás. Rádi vám se vším pomůžeme.