Datum:

May 10, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Likvidace společnosti – postup a časová náročnost

Likvidace společnosti je jedna z forem zrušení firmy, která bývá často chybně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, kdy žádné problémy nemá a zisk z likvidace je pro vlastníky výhodnější než pokračování v podnikání. U úspěšné likvidace společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je poté transferován společníkům nebo akcionářům.

Smyslem likvidace firmy je tedy vyrovnání majetkových vztahů zanikajícího podnikatelského subjektu, a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku.

Činnosti, které v průběhu likvidace zajišťujeme, jsou zejména:

  • rozhodnutí valné hromady o likvidaci společnosti ve formě notářského zápisu
  • jmenování likvidátora, včetně jeho zápisu do obchodního rejstříku a stanovení odměny
  • vypracování oznámení o vstupu společnosti do likvidace + jejich zveřejnění v Obchodním věstníku
  • sestavení likvidační účetní rozvahy a soupisu jmění firmy v likvidaci
  • vyřešení majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
  • sestavení konečné likvidační účetní závěrky
  • vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
  • zhotovení seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku
  • archivace dokumentů ve státním archivu + návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Jak dlouho likvidace trvá a kolik to stojí?

Likvidace je individuální záležitost a odvíjí se od množství závazků a stavu majetku společnosti. Proces likvidace není časově omezen. V podstatě se ale dá říci, že i u nejmenší společnosti je délka likvidace minimálně 4 měsíce. Důvodem jsou zákonem stanovené lhůty.

Likvidace společnosti na klíč

Rádi pro vás zajistíme likvidaci společnosti na klíč, která je profesionálně prováděna našimi odborníky a proces je vždy realizován důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci rizik pro klienta.

Potřebujete s likvidací společnosti pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.