Datum:

February 16, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Registr skutečných vlastníku v roce 2022

Obchodní společnosti a družstva mají povinnost evidovat své skutečné vlastníky už od začátku roku 2018. Účelem směrnice je vyšší transparentnost s cílem předejít střetu zájmů a praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí místně příslušný rejstříkový soud, notář nebo se provádí prostřednictvím automatického průpisu.

Kdo je definován jako skutečný majitel?

Pod pojem „skutečný majitel“ s účinností od 1. června 2021 spadají všechny fyzické osoby, které jsou:

  1. Koncovými příjemci podstatné části celkového majetku tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo svěřenského fondu. Zákon předpokládá takovou funkci u všech, kdo mohou přímo či nepřímo získat nejméně 25 % tohoto profitu (typicky podílu na zisku).
  2. Osobami s koncovým vlivem, které mohou přímo nebo nepřímo bez pokynů jiného uplatňovat ve společnosti rozhodující vliv, tj. každý kdo:
    • Je vedoucí osobou podle zákona o obchodních korporacích.
    • Má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který podstatně přesahuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, obzvláště je-li větší než 25 %.

Automatický průpis

Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel s.r.o. automaticky propíše fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku jako společník s podílem větším než 25 % a jediný akcionář v případě akciové společnosti (blíže viz § 37 a 38 ESM zákona). Automatický průpis se aplikuje jenom u těch společností, které k 31. 5. 2021 neměly v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele podle stávajících předpisů.

Pakliže ve vaší firmě dosud automatický průpis nenastal, pravděpodobně je to způsobeno tím, že se k vám systém zatím nedopracoval. Bude tedy nutné zápis udělat manuálně, a to prostřednictvím notáře nebo soudu.

Potřebujete poradit s registrem skutečných vlastníků? Pokud aktuálně řešíte zápis do registru skutečných majitelů, tak se na nás neváhejte obrátit, vše Vám rádi zajistíme bez zbytečné administrativy.