Datum:

December 9, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Generální plná moc a její náležitosti

Generální plná moc představuje smluvní zastoupení, kde není definován rozsah právních úkonů, ke kterým je zmocněnec zmocněn, a je tudíž oprávněn vykonávat za zmocnitele veškeré právní úkony. Generální plná moc může být udělena jedné nebo více osobám a zmocněncem může být jak fyzická tak právnická osoba. V generální plné moci je velmi obtížné prokazovat, zda došlo k překročení pravomocí zmocněnce.

Kdy generální plnou moc nelze použít?

Plnou moc není možné použít při úkonech, které musí zmocnitel učinit osobně. Jde například o výslech svědka, osoby poskytující vysvětlení či účastníka řízení. Zde je nevyhnutelné subjektivní interpretace vnímání situace. Tuto výpověď nelze nahradit zmocněncem.

Kdy je nutné mít plnou moc ověřenou?

Generální plná moc nemusí být ze zákona a pro některé právní úkony ověřena. Ačkoliv generální plná moc zmocňuje zmocněnce k různým právním úkonům, v podstatě neomezeného charakteru, je i tak možné, že v případě určitých úkonů Vám dotyčná osoba bez ověřeného podpisu plnou moc neuzná. Proto doporučujeme všem klientům si generální plnou moc nechat ověřit.

Kde si nechat plnou moc ověřit?

Ověření podpisu zmocněnce na plné moci lze provézt nejčastěji na těchto třech místech:

  • Na pobočce České pošty – CzechPoint.
  • U notáře.
  • Na matrice v místě bydliště.

Podmínky

Jedinou zásadní podmínkou generální plné moci je způsobilost zmocněnce k provádění úkonů.

Náležitosti plné moci

Generální plná moc by měla mít alespoň tyto náležitosti:

  • Datum + podpis zmocnitele.
  • Přesná identifikace zmocnitele – jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.
  • Přesná identifikace zmocněnce – jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.
  • Explicitní vymezení časového rozsahu zmocnění.

Generální plnou moc určitě nesepisujte, pakliže máte v plánu zmocnit danou osobu pouze k jasně definovanému úkonu. S vyhotovením generální plné moci vám rádi pomůžeme. Office House ve spolupráci s renomovanou notářskou kanceláří zajistí komplexní notářské služby zejména v oblasti občanského a obchodního práva.