Datum:

November 8, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Co je to hromadná akcie a k čemu slouží?

Jak již samotný titulek napovídá, hromadnou akcií se rozumí akcie, která substituuje více listinných akcií stejného charakteru, identické jmenovité hodnoty, emitované jednou akciovou společností. Hromadná listina nahrazující akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého typu nahrazuje.

Podněty, proč se akciová společnost rozhodne hromadné akcie vydat, jsou většinou ekonomické. Emitenti často nahrazují vydání individuálních akcií vydáním hromadné listiny z důvodu úspory nákladů na tisk jednotlivých akcií. Protože je zpravidla nehospodárné vydávat všechny tyto akcie jednotlivě a akcionáři volí možnost vydat hromadné akcie. Namísto toho je tedy takovému akcionáři vydána akcie jediná – hromadná, která veškeré jím držené akcie nahrazuje. Emitenti mají pak ulehčenou manipulaci s cenným papírem.

Stejné podmínky pro všechny typy emitovaných akcií

Pro emisi a vydání hromadné listiny jsou v platnosti stejné podmínky a předpoklady, jako pro vydání individuálního cenného papíru. Hromadná akcie musí obsahovat stejné náležitosti jako akcie listinná, kterou nahrazuje. Práva spjatá s hromadnou akcií (např. právo na podíl na zisku společnosti) není možné z hromadné akcie „vydělit“ a převádět odděleně. Tato podmínka neplatí, jestliže došlo k imobilizaci cenného papíru při jeho hromadné úschově. V tomto případě musí takový podíl korespondovat s jednotlivými cennými papíry, které jsou hromadnou listinou substituovány. Akcionář, který je vlastníkem hromadné akcie, má však za podmínek vymezených akciovou společností právo na její výměnu za jednotlivé akcie.


Pokud se v tomto směru plně neorientujete a potřebujete odborné poradenství specialistů, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci se vám budou plně věnovat a obstarají za vás všechny nezbytné kroky.