Datum:

July 16, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Rozdíly mezi založením s.r.o. v České republice a na Slovensku

Připravili jsme si pro Vás stručné porovnání založení s.r.o. v České a Slovenské republice. V obou státech je tato právní forma velice populární.

Společnost s ručením omezeným je nezávislá právnická osoba, má jasně definované ručení za újmy ve výši základního kapitálu a rezervních fondů (společníci neručí celým svým majetkem, pouze do výše nesplacených vkladů – v případě insolvence tak hrozí nižší riziko). Oproti tomu např. živnostník ručí za škody z podnikání celým svým majetkem.

Požadavky na založení společnosti s.r.o. v České republice

Založení s.r.o. lze provést výlučně zhotovením společenské smlouvy, nebo zakladatelské listiny v případě jediného společníka. Minimální výše základního kapitálu je od roku 2014 pro společnost s.r.o. 1 Kč. Do roku 2014 byla v platnosti výše základního kapitálu 200.000 Kč. Název společnosti nesmí být klamavý, anebo zaměnitelný s jinou firmou. Společnost musí mít v názvu firmy „společnost s ručením omezeným“ nebo zkráceně „spol. s r.o.“ či „s.r.o.“.

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným v ČR

  • Zhotovení obsahu společenské smlouvy formou notářského zápisu
  • Založení účtu v bance pro složení základního kapitálu pro základní kapitál vyšší než 20.000 Kč. U základního kapitálu do 20.000 Kč není třeba splácet kapitál na bank. účet
  • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, eventuálně požádání o udělení koncese
  • Do 90 dnů od založení je nutné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku
  • Do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku má nově vzniklá společnost povinnost zaregistrovat se na finančním úřadu

Požadavky na založení společnosti s.r.o. na Slovensku

Základní kapitál činí nejméně 5.000 €. Vyšší základní kapitál (tj. více než 5.000 €) je potřeba splatit na bankovní účet založený ve Slovenské republice. Jednatelem a společníkem může být i cizinec. Avšak v případě jednatele se musí jednat o občana EU, OECD nebo musí mít povolení k pobytu v SR. V opačném případě nemůže zastupovat funkci jednatele. Jednatelé společnosti musí mít čistý výpis z rejstříku trestů. Osoby se zápisem v trestním rejstříku mohou být pouze společníky společnosti. Každá společnost musí mít název, který nesmí být zaměnitelný s jiným názvem jiné společnosti. To, zda existuje společnost s podobným jménem, zjistíte na stránce www.orsr.sk. Pro vznik společnosti je nutné mít sepsanou společenskou smlouvu. Pakliže je zakladatelem pouze jedna osoba je nutné sepsat zakladatelskou listinu.

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným

  • Zhotovení obsahu společenské smlouvy, není vyžadována forma notářského zápisu
  • Do 5.000 EUR není třeba splácet základní kapitál
  • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, eventuálně požádání o udělení koncese
  • Jakmile je společnost zapsaná v OR, nastává čas vyřídit nezbytné registrace. Je nutné se přihlásit k dani z příjmů, dále jsou vyžadovány registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Samo o sobě je postup založení s.r.o. v obou státech velice podobný. Hlavní rozdíl vnímáme v samotném procesu založení, neboť v ČR je možné založit firmu kompletně přes notářskou kancelář, a to vč. zápisu od obchodního rejstříku, na Slovensku se vše podává elektronicky a notáře potřebujete pouze k ověření podpisů. Z toho i vyplývá, že rychlost založení s.r.o. hraje ve prospěch české jurisdikce. V ČR můžete založit spol. v rámci dní, naopak v SR je to v rámci týdnů, a to díky dlouhým čekacím lhůtám na obchodním rejstříku.


Založení společnosti s.r.o. v České republice i na Slovensku je administrativně poměrně náročný proces. Podnikatelé čelí nástrahám ze strany notářů, úřadů či rejstříkových soudů. Nabízíme vám založení s.r.o. na míru, případně odkup již hotové ready-made společnosti. Garantujeme bezproblémový zápis společnosti do OR. Poskytujeme komplexní podnikatelský servis, zajistíme vám virtuální sídlo nebo vedení účetnictví. Obraťte se na nás!