Datum:

June 11, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Velká novela ZOK – 9: Propojení českých rejstříků se zahraničím

Koordinace evropského práva týkající se používání digitálních nástrojů a metod ve sféře práva obchodních společností už má konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn určených evropskou směrnicí implementována do českého právního řádu. Usnadní se zejména výměna informací v záležitosti přeshraničních transformací kapitálových společností nebo odštěpných závodů zahraničních společností.

Novela zákona o veřejných rejstřících odráží směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 regulující používání digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností.  Účelem směrnice je zesílení kooperace mezi rejstříky členských států díky systému propojení rejstříků, a tím především zefektivnění správy a zakládání společností v rámci EU. Způsoby výměny informací mezi rejstříky, vymezení obsahu informací, které si rejstříky vyměňují a další v praxi použitelné nástroje jsou pak vymezeny v prováděcím nařízení 2020/2244 vydaném Komisí EU, které vstoupilo v platnost 18. ledna 2021.  

V čem pomůže systém BRIS

Novela by měla pomoci k užšímu propojení českého obchodního rejstříku s obchodními rejstříky ostatních členských států pomocí rozhraní pro evropskou centrální platformu. V této souvislosti se na jaře roku 2018 stal český obchodní rejstřík součástí platformy BRIS – Business Registers Interconnection System, která propojuje obchodní rejstříky zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V současné době je možné díky BRISu nalézt entity ve výše vyjmenovaných státech a bezplatně dostat základní informace o konkrétní společnosti (např. název, identifikační číslo, sídlo, typ/právní formu, stát registrace); ostatní informace jsou přístupné dle režimu státu, kde je společnost evidována. 

Systém BRIS poskytne značné zmenšení administrativní zátěže společností. Např. v případě zrušení kapitálové společnosti by mělo urgentně proběhnout i zrušení závodů nebo odštěpných závodů této společnosti v jiných členských státech, a to bez řízení. Podobně tak by se vyselektované údaje o závodech a odštěpných závodech zahraničních kapitálových společností do budoucna měly protokolovat bez řízení v důsledku zpřístupnění údajů v BRISu. U přeshraničních fúzí kapitálových společností rejstříkový soud vykoná zápis přeshraniční fúze u zanikající společnosti výlučně na základě zpřístupnění údajů v BRISu o zápisu přeshraniční fúze do zahraničního veřejného rejstříku.