Datum:

May 21, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Datová schránka – k čemu slouží a jak funguje?

Co je datová schránka?

Datová schránka představuje prostředek podobný běžně používané e-mailové schránce, jejímž prostřednictvím je možné činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady pomocí datové schránky doručují dokumenty příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku) a dalším orgánům veřejné správy. Všechny činnosti, které provedete prostřednictvím elektronické datové schránky, mají stejnou váhu, jako byste je učinili písemně. Benefitem ale je, že oproti doručování v listinné podobě se v tomto případě výrazně zvyšuje rychlost. Zjednodušeně lze říci, že podání provedené datovou schránkou je doručeno v momentě, kdy datovou schránku příjemce otevře oprávněná osoba, nebo 10 dní po vložení datové zprávy podle toho, co nastane dříve. Podání je z hlediska práva doručeno bez ohledu na to, zda příjemce podání opravdu četl. Velice důležité je, že zpráva nikde neputuje, ale leží ustavičně v úložišti poskytovatele služby, a nemůže se tedy nikde ztratit, ani ji nemůže nikdo pozměnit.

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?

Datové schránky jsou způsobem komunikace se státní správou. Ze zákona jsou datové schránky zřízeny všem právnickým osobám a státním úřadům. Komunikace mezi úřady a vlastníky datových schránek probíhá od 1. listopadu 2009 zejména elektronicky.

To znamená, že jednotlivé úřady neposílají firmám doporučené dopisy, ale ve většině případů zašlou náležitou zprávu do datové schránky. Z pohledu firem je důležitá tzv. fikce doručení. Zprávy v datových schránkách jsou totiž po 10 dnech od doručení automaticky brány za přijaté stejně tak, jako kdybyste na poště převzali doporučený dopis. Firemní schránku je tedy nezbytné kontrolovat pravidelně!

O vytvoření datové schránky může dobrovolně požádat organizace nezapsaná v obchodním rejstříku, fyzická osoba-občan a fyzická osoba-podnikatel.

Jako fyzická osoba tedy schránku nemusíte mít. Pokud si ji už ale jednou aktivujete, musíte ji používat. To znamená, že je vaší povinností kontrolovat a vyzvedávat obdržené písemnosti. O tom, že vám přišla nová zpráva, se můžete nechat informovat prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Naopak orgány veřejné moci musejí před tím, než odešlou nějaký dokument, zjistit, zda adresát má datovou schránku. V takovém případě jsou povinny preferenčně použít pro doručení datovou schránku. Ostatní uživatelé ji v komunikaci s úřady mohou, ale nemusejí použít.

Jak si datovou schránku zřídit?

Nejjednodušší je navštívit pracoviště CzechPointu, kde o zřízení datové schránky požádáte. V průběhu několika dní obdržíte doporučený dopis s přihlašovacími údaji a po přihlášení a nastavení základních kritérií ji můžete začít používat.

Pakliže si nezávazně chcete vyzkoušet, jak datová schránka vypadá a jak funguje, lze navštívit stránky www.datoveschranky.info a v nabídce „Vše, co jste chtěli vědět o datových schránkách“ je k dispozici přístup do demoverze. Zažádáte o přístupové údaje a po jejich obdržení si můžete demoverzi datové schránky vyzkoušet.

Správa datových schránek od Office House

Pokud vás datová schránka zaujala, ale nemáte chuť na dodatečné starosti, které s sebou přináší, nabízíme snadnou pomoc. Na základě zplnomocnění získáme přístup do vaší datové schránky. Od tohoto okamžiku se budeme starat o došlou poštu a předem určeným způsobem vás budeme informovat o nově příchozích zprávách. V případě zahraničních klientů navíc nabízíme překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka.


Spolupracujte se společností OFFICE HOUSE. Naší hlavní prioritou je poskytování prvotřídní podporu s ohledem na nároky každého klienta. Kdokoliv z našich klientů si může být jistý, že od nás získá služby a servis přesně na míru svých požadavků.

Kontaktujte nás na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz.