Datum:

March 19, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Daňové přiznání 2020 – kompenzace, novinky

Příjmy mnoha daňových poplatníků v roce 2020 výrazně poklesly, nicméně jako každý rok je třeba podat daňové přiznání. Vyplněné daňové přiznání je nutné podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do 3. května 2021. Elektronickou verzi je možné podat až do 1. června.

Novinky pro daňové přiznání za rok 2020

Finančně si polepší například daňoví poplatníci uplatňující školkovné a lidé s nadstandardními příjmy. Kvůli pandemii a prominutí sociálního a zdravotního pojištění za měsíce březen až srpen 2020 uhradí OSVČ výrazně méně na pojistném.

  • Vyšší školkovné

Daňová sleva „školkovné“ se neuplatňuje během roku, ale vždy až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Za uplynulý kalendářní rok 2020 je přitom možné uplatnit školkovné na každé dítě až do výše 14 600 Kč, což je o 1 250 Kč víc než za rok 2019. Rodiče uplatňující školkovné v maximální výši na dvě děti tedy ušetří na dani z příjmu 2 500 Kč.

Nárok na školkovné je potřeba doložit příslušným dokladem z mateřské školy. Za rok 2020 jej mohou uplatnit i rodiče, jejichž dítě chodilo do školky pouze v prvním pololetí loňského roku a nyní je v první třídě.

  • OSVČ ušetří na povinném pojistném

Kvůli epidemii koronaviru bylo osobám samostatně výdělečně činným formou státní pomoci odpuštěno sociální a zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020 v minimální výši. Tedy OSVČ vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost bylo odpuštěno za každý měsíc 2 544 Kč na sociálním pojištění a 2 352 Kč na zdravotním pojištění. Prominutí sociálního i zdravotního pojištění se zohlední v přehledech o příjmech a výdajích za rok 2020. Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost dojde k souhrnné úspoře na pojistném ve výši 29 376 Kč.

  • Zvýšení limitu pro čerpání daňového bonusu

Pokud je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti, daň se neplatí. Od státu však vzniká nárok na daňový bonus právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu. 

Pro získání daňového bonusu za celý rok 2020 je nutné mít příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 87 600 Kč. Za rok 2019 stačilo mít rozhodné příjmy 80 100 Kč.

  • Lidé s vysokými příjmy ušetří na dani z příjmu

Daňoví poplatníci s rozhodnými příjmy nad 1 672 080 Kč si musí za rok 2020 sami podat daňové přiznání. Z daňového základu nad tuto částku totiž mají povinnost platit 7% solidární daň a zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně, i když mají příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. 

Limit pro platbu solidární daně narostl, za rok 2019 činil 1 569 552 Kč, za rok 2020 činí 1 672 080 Kč. Při shodném rozhodném příjmu (nad limit) se tedy zaplatí za rok 2020 na solidární dani méně než za rok 2019. Solidární dani nepodléhají příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu, počítají se pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy ponížené o výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

  • Darem si lze nově snížit základ až o 30 %

4. února 2021 začala platit novela zákona, která dočasně zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění – tedy daru. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně dary, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně, respektive činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Zatímco ve zdaňovacím období 2019 si šlo darem snížit základ daně maximálně o 15 %, novela dovoluje v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a 2021 odečíst v úhrnu až 30 % základu daně.


Spolupracujte se společností OFFICE HOUSE. Naší hlavní prioritou je poskytování prvotřídní podpory s ohledem na nároky každého klienta. Kdokoliv z našich klientů si může být jistý, že od nás získá služby a servis přesně na míru svých požadavků.

Kontaktujte nás na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz.