Datum:

November 26, 2020

-
Autor:

OHAdmin

Jak úspěšně registrovat společnost k DPH?

registrace k DPH

Kdo se chce dobrovolně registrovat k DPH, měl by se vyzbrojit trpělivostí a obrnit pevnými nervy. Zatímco ještě před pár lety šlo v podstatě o formalitu, od loňského roku se situace výrazně změnila. Finanční úřady totiž důsledně vyžadují doložit existující ekonomickou činnost a jiné detailní informace nad rámec povinných registračních údajů.

Některé finanční úřady jsou opravdu „důsledné“. Setkáváme se například se situací, kdy úředníci chtěli, aby klienti deklarovali veškerou realizovanou elektronickou a písemnou komunikaci, včetně obálek či identifikátorů použitých e-mailových schránek a jiných komunikačních zařízení (elektronický otisk cesty komunikace atp.), se svými obchodními partnery.

Praxe potvrzuje, že požadavky FÚ nebývají standardizované

Že se dobrovolná registrace k DPH zpřísnila, obecně potvrzují podnikatelé. Upozorňují na to, že nároky od FÚ nejsou standardizované a v praxi tak každý úřad může požadovat něco jiného. Podnikatel navíc nemá mnoho možností, jak se zamítnutí bránit. Zákon totiž nesděluje, jaké dokumenty smí finanční úřady od subjektu dobrovolné registrace vyžadovat.

Finanční správa nicméně uvádí, že přísné kontroly nedělá proto, aby podnikatelům znesnadnila podnikání, ale proto, aby zamezila vstupu subjektům, které chtějí systém zneužít. Podle finanční správy jsou navíc přísná kritéria při lustraci žadatelů o registraci k DPH v rámci EU naprosto běžná a Česká republika v této oblasti byla historicky spíše benevolentní.

Na co se tedy můžete připravit?

V první řadě je třeba vybrat, z jakého titulu budete společnost k DPH registrovat.

  • povinná registrace k DPH (při obratu nad 1 milion Kč)
  • dobrovolná registrace k DPH (složitější a častější)

Co po vás FÚ při dobrovolné registraci bude zřejmě požadovat?

  • předložení podnikatelského záměru včetně informací, kde je nebo bude ekonomická činnost vykonávána a jakým způsobem je nebo bude tato činnost zabezpečena po stránce technické a personální.
  • o jakou skutečnou ekonomickou činnost se jedná (míněno uvedení např. typu zboží a služeb, způsob prodeje zboží nebo poskytování služeb), případně i uvedení informací, jaké přípravné činnosti jsou vykonávány nyní.
  • předložení obchodních smluv s odběrateli a dodavateli,
  • další evidentní listinné dokumenty, které lze pokládat za doklady prokazující výkon ekonomické činnosti.
  • sdělení svého skutečného sídla, tj. místo, kde je uskutečňována ekonomická činnost daňového subjektu, kde se schází jeho vedení a kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí o jeho řízení (jednou ze služeb, které Office House nabízí, je poskytnutí sídla společnosti. Oproti virtuálním sídlům tak přispívá ke snadnější registraci k DPH).
  • doložení tohoto tvrzení např. nájemní smlouvou, smlouvou o zajištění dodávek energií, vody a svozu odpadů, smlouvou o poskytování telekomunikačních a dalších služeb na dané adrese atd.

Většina žadatelů však byla nakonec zaregistrována

Ačkoliv v loňském roce byl zaznamenán pokles nově zaregistrovaných dobrovolných plátců DPH, statistiky naznačují, že stát se plátcem DPH není rozhodně nemožné. Navíc i zamítavý verdikt nemusí být konečný. Podnikatel může využít opravných prostředků proti již vydanému zamítavému rozhodnutí o registraci, tj. odvolat se nebo podat návrh na obnovu řízení. V minulých letech bylo obvykle zamítnuto kolem 8 % z podaných žádostí. Kolik podnikatelů ale zpřísnění procesu registrace odradilo, se ze statistik ovšem nedozvíme.

Plánujete registrovat společnost k DPH a nevíte si rady? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vás celým procesem provedeme a doporučíme ideální postup.


Kontaktujte nás na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz.