Datum:

August 29, 2019

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak založit, pozastavit nebo přerušit podnikání na živnost?

Pokud nechcete být závislý na svém zaměstnavateli, ale stále se necítíte na vedení firmy, založte si živnost. O výhodách podnikání na živnostenské oprávnění jsme již psali. Než se pustíte do dalšího kroku, přečtěte si, jak živnost založit a co dělat v případě, že ji budete chtít přerušit.

1. Založení živnostenského oprávnění

Před samotným založením živnostenského oprávnění je zapotřebí si určit, jaký typ živnosti potřebujete. Existují profese, tzv. svobodná povolání, na která osvědčení nepotřebujete. V případě, že vykonáváte činnost, ke které není nutná odborná způsobilost, předmět podnikání automaticky spadá do volné živnosti. Volná živnost se ohlašuje na živnostenském úřadě pomocí jednotného registračního formuláře. Náklady na otevření živnosti jsou 1 000 korun a vybíráte si z desítek činností, které můžete rozšiřovat i časem. Další možností je živnost vázaná/řemeslná/koncesovaná, pro jejíž získání je třeba prokázat se odbornou způsobilostí. Pokud nevíte, zda potřebujete živnostenské oprávnění nebo do jaké živnosti spadá vaše činnost, vše se dočtete v Zákoně č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání.

1.1 Podmínky k provozování živnosti

Všeobecné podmínky jsou:

  • plnoletost
  • způsobilost k právním úkonům (platný občanský průkaz)
  • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • popř. vyřešené daňové/sociální nedoplatky (pokud jste již podnikali)

Existují však i zvláštní podmínky, které mohou být požadovány, a to zejména při dokazování odborné způsobilosti – osvědčení o dosaženém vzdělání, kvalifikaci nebo praxi. ,

1.2 Co je jednotný registrační formulář?

Jednotný registrační formulář (JRF) usnadňuje vybavení živnostenského oprávnění, protože umožňuje splnit několik povinností najednou – ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, registrace k dani z příjmu FO na finančním úřadě a registrace k platbě sociálního a zdravotního pojištění. Asi týden po vyplnění vám přijde dopis s přiděleným identifikačním číslem a daňovým identifikačním číslem z finančního úřadu.

2. Pozastavení živnosti

V životě nastávají různé situace, které mohou způsobit i to, že na určitou dobu nebudete moci provádět podnikatelskou činnost. V takových případech lze živnost pozastavit na několik měsíců nebo let. Nejjednodušší je vždy vyplnit JRF, kterým dáte všem třem důležitým institucím vědět, že své podnikání přerušujete. V případě nenahlášení přerušení výdělečné činnosti na zdravotní pojišťovnu musíte stále platit zálohy ve stejné výši.

Ocitli jste se bez práce? Nezapomeňte na to, že se z vás může stát osoba bez zdanitelných příjmů, která si musí hradit zdravotní pojištění.

Přerušení na více než 6 měsíců musí být písemně oznámeno na živnostenském úřadě.

3. Ukončení živnosti

Rozhodli jste se vrátit do klasického zaměstnaneckého vztahu nebo se vám v podnikání nedaří? Ukončení platnosti živnostenského oprávnění musíte písemně oznámit živnostenskému úřadu, který vydá rozhodnutí o zrušení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Následně je potřeba podat daňové přiznání a účetní závěrku ke dni ukončení živnosti. Zrušení živnosti se také hlásí na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, nezapomeňte však dodržet termín – 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla činnost ukončena.