Datum:

September 27, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jak na změnu jednatele statutárního orgánu společnosti?

Změny ve společnostech jsou prováděny poměrně často a většinou jsou spojeny s náročnou administrativou. Jednatelem, statutárním orgánem s.r.o., můžete být vy nebo vámi pověřená třetí osoba. Co byste měli dělat v situaci, kdy s činností jednatele nejste spokojeni? Poradíme vám, co všechno změna vyžaduje.

Jednatel společnosti s ručením omezeným se zabývá zejména obchodní činností firmy, vystupuje a prezentuje její záměry navenek. Schvalování důležitých rozhodnutí má na starosti valná hromada. Nejste si jisti, jak změnit jednatele vaší společnosti? Díky našim dlouholetým zkušenostem vás celým procesem změny jednatele provedeme a pomůžeme vám.

Jak probíhá změna jednatele?

O změně jednatele společnosti s ručením omezeným rozhodují majitelé – společníci s.r.o. na valné hromadě. Shromáždění valné hromady svolává původní jednatel písemně do rukou všech společníků včetně poznámky, o čem bude rada rozhodovat. V případě nečinnosti jednatele může valná hromada svolat setkání sama a rozhodnout o jeho odvolání.

Změna probíhá hlasováním o odvolání původního majitele a jmenováním nového, přičemž je třeba vytvořit zápis, který se předkládá do obchodního rejstříku. Stejně může stávající jednatel od své funkce odstoupit nebo jeho funkční období skončí.

Notářský zápis ze setkání valné hromady o změně jednatele je potřebný pouze v případě, že tak nařizuje společenská smlouva, nebo se mění počet jednatelů společnosti.

button_zmena_jednatele_spolecnost

Změna jednatelů jednočlenných s.r.o.

Změna jednatele v s.r.o. s jedním členem je provedena na základě písemného rozhodnutí jednoho společníka o této změně.

Dokumenty potřebné ke změně jednatele

Při uvádění změn jednatele do obchodního rejstříku je třeba doložit i tyto dokumenty:

  • čestné prohlášení a výpis z rejstříku trestů
  • společenská smlouva / zakladatelská listina
  • zápis z valné hromady

Součástí úspěšného zápisu změny jednatele do obchodního rejstříku je i návrh na zápis změny, ve kterém je třeba uvést, že se aktuální jednatel odvolává, nebo informace o novém jednateli.

Komu změnu jednatele oznámit?

O této změně je třeba informovat daňový úřad a také své obchodní partnery, banky a jiné instituce.

Změna člena představenstva nebo člena dozorčí rady

Statutární funkci akciové nebo evropské společnosti vykonávají členové představenstva. Akciová společnost musí mít dozorčí radu, tedy svůj kontrolní orgán. O změně členů rozhodují akcionáři společnosti na valné hromadě. Pokud podnikáte a nemáte čas na záležitosti související s jejich změnami, neváhejte nás kontaktovat a my vám se změnou pomůžeme.