Datum:

October 25, 2016

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Elektronická evidence tržeb – EET

Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb začne od 1. 12. 2016 platit elektronická evidence tržeb, tzv. EET. Podnikatelé se budou zapojovat postupně ve 4 fázích:

  1. fáze – od 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby
  2. fáze – od 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod
  3. fáze – od 1. 3. 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například taxislužba, silniční a železniční doprava, podnikatelé ve výrobě či svobodná povolání (lékaři, právníci, aj.)
  4. fáze – od 1. 6. 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnost

Konkrétní fázi zjistí podnikatel podle zařazení živnosti do číselníku CZ-NACE.

Od 1. 9. 2016 je možné zažádat o autorizační údaje osobně na kterémkoliv finančním úřadě či elektronicky na portále správce daně. Po přihlášení podnikatel zaeviduje provozovny a vygeneruje certifikát. Ten následně nainstaluje do pokladního zařízení.

Evidovat se budou platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (např. šeky, stravenky, směnky), jež jsou rozhodným příjmem.

Co je k EET potřeba?

Podnikatelé potřebují pro evidenci tržeb zařízení, které je schopno přes internet odeslat datovou zprávu o příchozí platbě a přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK). Na toto zařízení lze za stanovených podmínek uplatnit jednorázovou slevu na dani ve výši 5.000,- Kč.

Pro zavedení e-tržeb je zvolen záměrně takový systém, u kterého se nepředpokládají vysoké pořizovací náklady. Každá obchodní transakce bude zaslána finanční správě a ta ji přidělí unikátní číselný kód. Ten bude uveden i na stvrzence zákazníka.

Pro případné dotazy funguje na Finanční správě infolinka s telefonním číslem 225 092 392.

 

Elektronická evidence tržeb EET