Datum:

May 28, 2014

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Zakladatelské listiny a Zákon o obchodních korporacích: Příležitosti a hrozby

V poslední době se v médiích objevily až katastrofické zprávy na téma, že pokud společnost rychle nezmění své stanovy, hrozí jí zrušení soudem. Rušení společností je nereálné. Hrozí však značná právní nejistota, jejíž rizika jsou zatím neznámá. Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit rychlý a jednoduchý způsob změny společenských smluv. Vyhnete se nejen právní nejistotě, ale také zbytečným administrativním nákladům.

Co se děje

Zákon o obchodních korporacích je v řadě oblastí podstatně mírnější a dopřává společnostem více možností než dřívější právní úprava. Současná legislativa přidává řadu nových možností a odstraňuje mnoho dřívějších povinností. Větší volnost však znamená také zodpovědnost za přesné a korektní nastavení zakladatelské dokumentace.

Jakých dokumentů se změny týkají?

Obchodní korporace jsou povinny uvést společenskou smlouvu do souladu se zákonem a vložit ji do sbírky listin. Tato povinnost se týká společností s ručením omezeným, akciových společností, veřejně obchodovatelných společností a družstev.

Jaká jsou rizika při porušení zákona

Je poměrně málo pravděpodobné, že společenské smlouvy obsahují vyloženě protizákonná ustanovení. Spíše budou některé méně důležité informace chybět a naopak dřívější povinnosti budou přebývat a navyšovat náklady na provoz společnosti, typicky povinnost vytvářet rezervní fond nebo povinnost vyššího počtu členů v dozorčích radách a představenstvu akciových společností.

Pokud společnost neupraví své společenské smlouvy, soud ji vyzve k nápravě a vymezí na tuto nápravu lhůtu. Teoreticky soudu zůstává možnost společnost zrušit. Jedná se však o krajní možnost, v žádném případě o masový jev.

Nejčastější chyby v zakladatelských listinách společnosti

  • nedořešené akcie na majitele – jedná se o nejrizikovější oblast, kterou doporučujeme urychleně řešit.
  • méně závažné nedostatky – typicky se bude jednat o novinky zavedené nově v Zákoně o obchodních korporacích, například povinnost akciových společností mít webové stránky, u s.r.o. uvádět přesně počet jednatelů apod.

Proč stanovy měnit a nečekat na výzvu soudu?

V prvé řadě se vyhnete plnění zbytečných povinností, které po Vás nikdo nevyžaduje. Druhým, podstatně závažnějším důvodem je právní nejistota, do které bude společnost uvržena, pokud její společenská smlouva vychází z Obchodního zákoníku. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích uvádí, že společnosti se do dvou let mohou dobrovolně přizpůsobit ZOK. Do té doby platí, že u dobrovolných (dispozitivních) ustanovení se mohou dále řídit Obchodním zákoníkem a u povinných (kogentních) ustanovení se má společnost řídit výhradně ZOK.

Bohužel, jak ukazují i debaty mezi odbornou veřejností, ze zákona jednoznačně neplyne, která ustanovení jsou dispozitivní a která kogentní. To vytváří nejistotu, kterou právní úpravou se má společnost v některých případech. Z tohoto důvodu je výhodnější přejít na ZOK okamžitě a Obchodní zákoník přestat řešit.

Doporučený postup

Jednodušší a elegantnější než nechat právníka zkoumat společenskou smlouvu společnosti je ve většině případů přijmout nové vzorové dokumenty plně kompatibilní se ZOK a pouze převzít pasáže šité na míru Vaší společnosti. Při takovémto postupu máte jistotu, že dokumentace obsahuje vše podstatné a zároveň Vás nezatěžuje žádnými zbytečnými povinnostmi. Kromě toho, že se jedná o řešení efektivní, je také cenově velmi výhodné. Vyhnete se nepotřebné detailní právní analýze současných dokumentů a budoucím nedorozuměním. Vzhledem k individuální podobě dokumentace není možné přesně stanovit cenu. Dle našich dosavadních zkušeností však odhadujeme, že náklady za tyto změny se včetně správních poplatků budou pohybovat na úrovni 10.000 Kč.

Pokud Vás nabídka jak levně, robustně a rychle vyřešit rozpory ve Vaší firemní dokumentaci, ozvěte se nám. Rádi s Vámi probereme podrobnosti a navrhneme nejvhodnější řešení!