Korporátne služby

Apostily, superlegalizácia a preklady

Nachádzate sa v situácii, keď potrebujete predložiť úradnú listinu vydanú českým alebo slovenským orgánom v zahraničí alebo naopak? Odchádzate za prácou či štúdiom do zahraničia? Plánujete uzavrieť manželstvo v cudzine? Je možné, že súdne overený preklad určitých dokumentov nebude postačovať. V takom prípade môžu úrady požadovať ďalšie overenie, ako je napr. apostila alebo dokonca superlegalizácia.

Je dôležité si uvedomiť, že s týmto procesom môžu byť spojené rôzne administratívne a právne kroky, ktoré treba vybaviť, aby všetko prebehlo hladko a bez problémov. Nechcete nechať nič na náhodu a radšej zveríte preklad dokumentov aj administratívu skúseným profesionálom?

 

Naša firma má dlhoročné skúsenosti s overovaním dokumentov a právnymi predpismi jednotlivých krajín. Poskytujeme rýchle a efektívne riešenie Vašich potrieb, vrátane riešení prekladov a notárskych overení.

 

Čo je Superlegalizácia?

Predstavuje vyššie overenie listín, ktorým sa overuje verejná listina alebo listina, ktorá bola už raz úradne overená za účelom jej použitia v zahraničí.

Superlegalizáciu českých listín vykonáva orgán štátnej správy nadriadený orgánu, ktorý listinu vydal (napr. Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky). Potom je vyžadované sekundárne overenie podpisu a úradnej pečiatky adekvátneho nadriadeného orgánu štátnej správy Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky. V poslednom kroku nasleduje overenie podpisu a úradnej pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky diplomatickým alebo konzulárnym úradom štátu, na území ktorého sa má listina použiť.

Superlegalizácia nie je vyžadovaná v situáciách, keď je uzavretá medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná (napr. Dohovor o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín). Týmto aktom sa odstránila požiadavka superlegalizácie medzi zmluvnými štátmi a bola nahradená osobitnou doložkou, tzv. apostilou.

 

Čo je Apostila (Apostille)?

Je špeciálna doložka, ktorá je pripojená za úradné listiny a dokumenty, ktorá osvedčuje overenie podpisu a odtlačku pečiatky na dokumente, so zámerom jej použitia v zahraničí.

Doložka substituuje v prípadoch určených medzinárodnými zmluvami superlegalizáciu a nie je teda nutné mať dokument overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí. Finálne overenie sa uskutočňuje v krajine, v ktorej bola listina vystavená.

Apostila sa bežne vyhotovuje v úradnom jazyku štátu, kde boli dokumenty vypracované. Niekedy býva aj dvojjazyčná, kedy druhým jazykom je najčastejšie angličtina. Potom je potrebný overený preklad, ktorý spĺňa požiadavky na rovnocenný prenos obsahu z cieľového jazyka do jazyka prijímajúcej krajiny.

 

Medzi naše rozšírené služby v spolupráci s renomovanou notárskou kanceláriou patrí aj zabezpečenie apostily alebo superlegalizácie korporátnych, či iných dokumentov. Potrebujete s nimi pomôcť? Neváhajte sa s nami spojiť.

img img

Ponuka našich služieb

img

Virtuálne sídlo

Reprezentatívne virtuálne rezidencie v Českej republike a na Slovensku. Jedinečná adresa s nadštandardnými službami. Zvýšte svoju prestíž nielen v očiach klientov.

img

Kancelárie

Servisované kancelárie, tzv. FLEXI OFFICE, v Českej republike a na Slovensku. Prenajmite si plne vybavenú kanceláriu a nestrácajte čas jej zariaďovaním. Flexibilné riešenia pre tímy aj jednotlivcov.

img

Zasadacie miestnosti

Reprezentatívne priestory na účely diskrétnych stretnutí a veľkokapacitné zasadacie miestnosti s možnosťou organizovania väčších podujatí v Českej republike a na Slovensku.

img

Ready-made spoločnosti

Založené spoločnosti všetkých právnych foriem bez akejkoľvek činnosti a s plne splateným základným imaním. Začnite podnikať ešte dnes bez akýchkoľvek obáv.

img

Založenie firmy na kľúč

Zriadime spoločnosť akejkoľvek právnej formy (s.r.o., a.s., SE atď.) na mieru vašim požiadavkám. S našou expresnou registráciou môžete podnikať do 3 dní.

img

Firemné služby

Komplexné firemné služby. Zabezpečíme zmeny vo vašej spoločnosti, registráciu konečného užívateľa výhod do RKUV a mnoho ďalších individuálnych požiadaviek.

Kontakt

Kontaktujte nás

icon
Adresa

Na Poříčí 1047/26 110 00 Praha 1

Nezáväzná ponuka

Napíšte nám a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.